Genoeg is genoeg

On 29 oktober 2023, in duurzaamheid, energie, by Zef Hemel

We kwamen uit de richting van Veendam met zijn magnesiumwinputten en rokende Nedmagfabriek en liepen in de richting van Oude Pekela, Groningen. Even later wandelden we langs het grote Tennet transformatorstation Meeden. Rondom ons een landschap van hoogspanningsleidingen die in alle richtingen uitwaaierden. Langs de weg en in de tuinen prijkten bordjes ‘Genoeg is genoeg’. Het bleek om zonneparken te gaan. Even later passeerden we velden met zonnepanelen langs het langgerekte Emergobos, aangeplant met geld uit de Herinrichtingswet Oost-Groningen; hekwerken en beveiligingscamera’s zorgden voor een grimmige sfeer. De gemeente Oldambt wil 100 hectare zonnepark realiseren voor 2030 als bijdrage aan de energietransitie. Pure Energie is het bedrijf dat hier landbouwgrond koopt om te helpen het beleidsdoel te realiseren. Maar de bewoners willen niet. In de Eekerpolder is al een zonnepark en langs de N33 staat al een windmolenpark en een stikstoffabriek en bij Zuidwending is al een aardgasopslag en het transormatorstation Meeden krijgt al stevige uitbreiding. De bewoners zijn het zat. “De verrommeling van deze omgeving moet NU STOPPEN!” Het was me al eerder opgevallen. Naast winputten, zandafgravingen, aardgasstations, verveningen, hoogspanningsleidingen en afgetichelde land voor de kleiwinning ontstaan in het noorden van Nederland in hoog tempo energielandschappen. Windmolens en zonneparken schieten als paddenstoelen uit de grond.

Het was niet de eerste keer dat ik als wandelaar geconfronteerd werd met weilanden vol zonnepanelen. Grote delen van Groningen en Friesland raken ermee bedekt. In 2022 nam het opgesteld vermogen van zonnepanelen in alle gemeenten in Nederland met 30 procent toe. Vorig jaar lagen er al 47 miljoen zonnepanelen in Nederland; een vijfde deel bevindt zich in 562 zonneparken, goed voor 3.621 hectare. Sinds 2019 is de Nederlandse zonnestroomproductie meer dan verdrievoudigd (sic!). Veel zonnevelden treft men aan in Drenthe, Noord-Groningen en de Kop van Noord-Holland. Het Drentse Borger-Odoorn en Hoogeveen bijvoorbeeld tellen al meer dan 100 MW. En dat terwijl het energienet overvol is en de netspanning regelmatig te hoog oploopt. Het afschaffen van de btw op zonnepanelen per 1 januari 2023 jaagt de aanleg van zonneparken verder aan en vanaf 2025 worden bedrijven verplicht om zonnepanelen op hun gebouwen te plaatsen. Uitbreiding van het net blijft hopeloos achter. Was het toeval? Toen ik uit Oude Pekela huiswaarts keerde, hoorde ik dat minister De Jonge met provincies, gemeenten en waterschappen heeft afgesproken dat nieuwe zonnepanelen zo veel mogelijk op gebouwen komen te liggen. “Als je door de polder fiets en je ziet op vruchtbare landbouwgrond zo’n enorm zonneveld, dan denk je ‘Oei, wat is dat zonde van de ruimte.’ Dat moet je echt niet willen in Nederland.” Zeker, fietsen door Nederland maakt veel duidelijk. Maar het verandert niets aan de situatie in het Oldambt. Binnenkort gaat Tennet het transformatorstation Meeden uitbreiden. Het energielandschap komt er toch, nee het is er al.

 

Leave a Reply