Badkuip Groningen

Lopend in de stromende regen via Garnwerd op Ferwerd spraken we over de toekomst van de drinkwatervoorziening in Noord-Groningen. Die is vitaal maar wordt steeds nijpender. Grote delen liggen immers onder de zeespiegel. Eigenlijk moet je Groningen zien als een badkuip. Of ik wist dat het datacenter van Google in Eemshaven water krijgt aangeleverd via een 28 kilometer lange pijpleiding. Het water wordt gebruikt voor de koeling van de servers. Omdat zoetwater zelfs in Nederland schaars wordt door almaar toenemend verbruik, koos Google voor industriewater. Het gaat om oppervlaktewater uit het Eemskanaal dat vanuit het RWZI-terrein in Garmerwolde via een speciale pijpleiding naar Appingedam tot aan Eemshaven wordt geleid. Nadat het water daar een aantal keren is hergebruikt, wordt het geloosd in de Waddenzee. Gelijktijdig werd een nieuwe drinkwaterleiding parallel aan de industriewaterpijpleiding aangelegd. Ook andere bedrijven in Eemshaven kunnen er gebruik van maken en in de toekomst ook de bedrijven in en rond Delfzijl. In Garmerwolde is voor dit alles een enorme waterfabriek gebouwd. In 2022 gebruikte Google 1,26 miljard liter industriewater en 7,5 miljoen liter drinkwater. Inmiddels zijn er alweer plannen om het datacenter flink uit te breiden. Daarnaast bouwt Google nog een tweede datacenter in Groningen. Of ik dat allemaal wist.

De week ervoor had ik een rapport van de Waddenacademie gelezen over zoetwatervoorziening in het Waddengebied. Afzender is Deltares. Het schetst het snel groeiende probleem op de grens van zoet en zout in het laaggelegen deel van Noord Nederland. Naast een immer toenemende vraag naar drinkwater door boeren en bedrijven doen klimaatverandering en zeespiegelstijging van zich spreken. Extreem weer maakt alles onzeker. “Het zal niet altijd mogelijk zijn om voldoende zoet water te kunnen blijven leveren van de juiste kwaliteit, op het juiste moment in het seizoen, op de juiste locatie in de regio en tegen redelijke prijzen.” Met name voor de Waddeneilanden ziet de toekomst er somber uit. Nog altijd komt 65 procent van het drinkwater uit grondwater. Door het binnendringen van zout grondwater in het zoetwatersysteem wordt winning steeds lastiger. Overexploitatie van zoet grondwater kan bovendien leiden tot een relatief snelle opkegeling van brak tot zout grondwater onder onttrekkingsputten, terwijl regenwater door zoutwater niet meer dieper in het grondwatersysteem kan infiltreren. Aanvoer van water uit Rijn, Maas en Schelde is in het Waddengebied toch al niet mogelijk. Op een van mijn wandelingen liep ik langs FrieslandCampina in Bedum. Jaarlijks wordt daar bijna 1 miljard liter melk voor de kaasproductie verwerkt. De honderdjarige zuivelfabriek wint vanouds grondwater op een diepte tussen 60 en 100 meter. Afvalwater stroomt via een lange pijpleiding in de Waddenzee. Ofschoon de fabriek steeds minder water onttrekt, maken mensen zich zorgen. Dat is omdat gaswinning in dit laaggelegen gebied al tot bodemdaling leidt. Zorgt de wateronttrekking voor extra daling? Nu dreigt ook nog verzilting.


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *