How many earths?

Op 12 april aanstaande is het Earth Overshoot Day, althans voor Nederland. Op die dag heeft ons kleine landje namelijk haar deel van de totale biocapaciteit van onze planeet over het jaar 2022 al helemaal verbruikt. De rest van het jaar gaan we dik in de min. Hoezo minder vliegen? Hoezo de thermostaat twee graden lager? Als iedere wereldburger zou leven als de gemiddelde Nederlander, dan waren er liefst drie-en-een-halve planeten aarde nodig. En Japan? Japan is rijk, hooggeïndustrialiseerd, sterk geürbaniseerd, haar bevolking is bovendien sterk vergrijsd, er is zelfs sprake van bevolkingskrimp. Japan, las ik, verbruikt beduidend minder biocapaciteit dan wij: 2,9 planeten aarde. Hoe kan dat? Ik las een aantal artikelen, waaronder ‘Decentralization & Local food: Japan’s regional Ecological Footprints indicate localized sustainability strategies’ in Journal of Cleaner Production, 10 april 2021,van een grote groep wetenschappers onder leiding van Tazuaki Tsuchiya. Daarin wordt opgemerkt dat de regionale verschillen tussen stad en land in Japan groot zijn en er, anders dan bij ons, door diverse groepen veel inspanningen worden geleverd om de voetafdruk te verkleinen. Wat is eigenlijk nodig en hoe gaat dat in zijn werk?

De grootste voetafdruk heeft Tokio, een metropool van 37 miljoen inwoners: 5,24 wereldhectares. De kleinste voetafdruk heeft Yamanashi (4,06 wereldhectares). Stedelijke regio’s en regio’s waar de bevolking vergrijsd is hebben over het algemeen hoge scores. Vooral voedselgebruik tikt aan, maar ook wonen en transport. In stedelijke gebieden blijkt voedselverbruik significant groter dan in landelijke gebieden. En ouderen verbruiken meer capaciteit dan jongeren. Aangezien de verstedelijkingsgraad in Japan nog zal toenemen en ook de bevolking steeds ouder wordt, verwacht men dat de ecologische voetafdruk van Japan nog zal stijgen. Daarom menen de onderzoekers dat overheidsbeleid sterk op minder consumeren moet worden gericht, dat houdt in uitgaan van beduidend minder vierkante meters voor wonen, minder automobiliteit, en meer vers voedsel, liefst lokaal verbouwd. Wandelen en fietsen bevorderen helpt ook. Daartoe is wel voldoende dichtheid van de bebouwing nodig. In steden als Tokio is het aandeel auto gelukkig al laag: 27 procent auto tegenover 23 procent te voet, 13 procent fiets en 36 procent openbaar vervoer. Daarom scoort Japan veel gunstiger dan Nederland. In Nederland nam de automobiliteit de afgelopen jaren juist toe, met name buiten de grote steden. Nederland heeft nog een hele lange weg te gaan.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *