Kinderspel

Op de dijk kijken we uit over een groenblauwe Waddenzee, UNESCO Werelderfgoed. Aan onze voeten donkere kwelders vol trekvogels. In de verte Schiermonnikoog, een ijle lichte streep. We voelen ons gelukkig. Aan landzijde de kerktorens van Hornhuizen en Kloosterburen, de dorpen die we net achter ons hebben gelaten. Het land in de wijde omtrek kleurt groen en bruin. Voor ons: Pieterburen. Hier zal dus de hoogspanningsverbinding van Net ten noorden van de Waddeneilanden (TNW) aan land worden getrokken. TNW, een groot windmolenpark op de Noordzee, krijgt aansluiting via een platform op zee naar een hoogspanningsstation op land. Gekozen is voor Eemshaven. Voor de wisselstroomkabels wordt een sleuf gegraven van 1200 meter breed in de zeebodem, dwars door de Waddenzee, de oostkant van Schiermonnikoog en de kwelders vol zeegras aan onze voeten. Aan land komt een transformatorstation waar de stroom van het windpark wordt omgezet naar een 220 of 380 KV spanningsniveau. Vandaaruit gaan de kabels op een diepte van 1,80 meter in een 12 meter brede sleuf over een afstand van 35 kilometer naar Eemshaven.

In de Notitie Reikwijdte en detailniveau (2020) worden de milieu-effecten gewogen: “Voor de meeste thema’s is geen sprake van een positieve verandering en daarmee positieve score.” Een understatement. De Commissie m.e.r. noemt natuur ‘een aandachtspunt’. Ik las ook het antwoord van de Minister van EZK op het regio-advies (2021): “Een operatie van deze omvang kan niet plaatsvinden in zo’n kwetsbaar natuurgebied als de Waddenzee zonder (beperkte) effecten, hoewel die tijdelijk van aard zijn.” Dus gewoon kiezen op elkaar. Wat me vooral zorgen baarde waren opmerkingen van de minister over kabels en leidingen door de Waddenzee van nog aan te wijzen windmolenparken. “Toekomstige windparken op zee zullen verder uit de kust liggen en grotere vermogens hebben. Aanlanding met één of meer gelijkstroomkabels of waterstofleidingen ligt dan voor de hand. Deze verbindingen worden met groter en zwaarder materieel aangelegd en hebben daardoor meer effect op de natuur dan een wisselstroomverbinding.” Wat hier te gebeuren staat is dus nog maar kinderspel.


Posted

in

, ,

by

Tags:

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *