Quality of place

Gelezen in S&RO van december 2005:

De kwaliteit van de plek is belangrijk voor de vestiging van mensen en bedrijven. Dat is een oude gedachte die nieuwe impulsen heeft gekregen sinds de publicaties van de Amerikaanse econoom Richard Florida. Al jaren meet Florida de ‘quality of place’, zelfs lang voordat het idee van de creatieve economie geboren werd. Want ook in de diensteneconomie werd de kwaliteit van de plek al als bepalend gezien voor de vestiging van bedrijvigheid. De creatieve economie heeft deze gedachte extra kracht bijgezet doordat in deze economie niet zozeer de bedrijven hier gevoelig voor zijn, maar de kenniswerkers zelf. En de bedrijven, zo is de gedachte, volgen de kenniswerkers en vestigen zich daar waar het talent zich ophoopt.
Jan Jacob Trip van het Delftse onderzoeksbureau OTB blijkt nu de ‘quality of place’ van Rotterdam en Amsterdam te hebben gemeten. S&RO wijdt er een artikel aan. Hij doet dat volgens de maatstaven van Florida. En wat blijkt? Amsterdam heeft een grotere ‘quality of place’ dan Rotterdam.

Niet verrassend, zult u zeggen. Ik geloof ook niet dat dat zozeer de nieuwswaarde van Trips artikel is. Die nieuwswaarde schuilt vooral in de data die hij presenteert. Trip onderscheidt, net als Florida, data onderverdeeld in 3 hoofdcategorieën, te weten die op het terrein van a. talent en creativiteit, b. diversiteit, tolerantie en veiligheid, c. specifieke voorzieningen. Ik zal ze niet allemaal noemen. Wat belangrijk is, is dat Amsterdam in een paar opzichten erg gunstig bij Rotterdam afsteekt, namelijk wat betreft de bohemian scene (in Amsterdam naar verhouding 4 x zoveel), de gay scene (in Amsterdam ook 4 x zoveel), het veiligheidsgevoel (in Amsterdam het dubbele, ondanks het grotere aantal misdrijven per 100.000 inwoners!), het aantal theaters en concertzalen (in Amsterdam naar verhouding 4 x zoveel), het aantal bioscopen (in Amsterdam naar verhouding bijna 4 x zoveel) en het aantal restaurants en café’s (in Amsterdam naar verhouding bijna het dubbele). Rotterdam heeft alleen naar verhouding meer parken dan Amsterdam, namelijk 223 hectare per 100.000 inwoners. Rotterdam is een groene stad, maar verliest het verder op alle punten van de hoofdstad.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *