Tag: charles montgomery

  • Happiest City on Earth

    Gelezen in ‘Happy Cities in a Smart World’ (2018) van Aisha Bin Bishr: Mij was door de gemeente Amsterdam gevraagd iets over geluk en de stad te vertellen. Mijn bijdrage ging over actief burgerschap en hoe dat bijdraagt aan het geluksgevoel van de stedelingen. Aanleiding was hoofdstuk 7 van het Global Happiness Policy Report 2018.…