Tag: daily urban system

  • Geef stedelijke regio’s meer macht

    Gelezen in ‘Inspiring Space’ nummer 4 mei 2010: Gisteravond sprak Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag, op de jaarlijkse bestuursvergadering van het Forum voor Stedelijke Vernieuwing over de G4. Hij wees op het belang van gemeenten in dit land en refereerde daarbij aan ‘De Eerste Overheid’, een stuk van de VNG waaraan hij had…