Tag: mirt

  • Opstand van de provincie

    Gelezen in ‘’Toekomst cultuurbeleid’ (2017) van de Raad voor Cultuur: Er waart een spook door Nederland. Het is het spook van de regionalisering. De Raad voor Cultuur te Den Haag bracht onlangs een visie naar buiten over de toekomst van het Nederlandse cultuurbeleid. Het stelt daarin dat aan de bestaande basisinfrastructuur en de rijksfondsen een…

  • Beter samenwerken zonder MIRT

    Gelezen in ‘The Power to Collaborate’ (2010) van Nadav Haran: Het schrijven aan het essay over waarom het zogenaamde MIRT-traject van het rijk regionale samenwerking eerder in de weg staat dan stimuleert vordert gestaag. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het is een rijksinvesteringsprogramma. Vorig jaar is de R van ruimte toegevoegd aan…