Donkere materie

On 4 januari 2018, in politiek, by Zef Hemel

Gelezen in ‘No Is Not Enough’ (2017) van Naomi Klein:

Afbeeldingsresultaat voor no is not enough naomi klein

Tijdens de kerstdagen ‘No is not enough’ van Naomi Klein gelezen. Huiveringwekkend boek. In haar nieuwste analyse van de situatie in de wereld komt alles samen: klimaatverandering, natuurrampen, neoliberalisme, klimaatkapitalisme, oorlogen, schokkende gebeurtenissen, hysterie, verwarring, ontreddering, lege merken, mediatisering, en het voert allemaal naar de ene persoon van Trump. De Canadese klimaatactiviste Klein weet het zeker: de boosaardige Donald Trump is een regelrechte “shock to the system.” Haar feilloze analyse van de persoon van Trump als ‘Brand Bully’ en ‘rampenkapitalist’ vond ik treffend, maar ook deprimerend. Klein, die net als Richard Florida woonachtig is in het progressieve en tolerante Toronto, heeft het allemaal al eens meegemaakt. Haar burgemeester Rob Ford was een regelrechte bully afkomstig uit de buitenwijken van Toronto. Zijn jaren van reactionair bewind waren verschrikkelijk voor de stad. Zowel ‘The New Urban Crisis’ van Florida als ‘No Is Not Enough’ van Klein zijn niet te begrijpen zonder kennis van het burgemeesterschap van Rob Ford in het Canadese Toronto. En wat Ford deed met Toronto, dat doet Trump nu met de Verenigde Staten. Een politieke megacrisis is het. Zeker. Maar ook boos makend en deprimerend.

Lisa Randall, hoogleraar Theoretische natuurkunde aan Harvard University, typeerde Trump onlangs in een interview met NRC Handelsblad (11 november 2017) als een echte ‘Queens bully’. Randall, zelf afkomstig uit Queens, noemde dit precies de reden waarom ze altijd al weg wilde uit dit deel van New York. Je richten op dit soort asociale mensen uit de suburbs helpt je geen steek verder, voegde ze daaraan toe. Mooi en hoopvol vond ik wat ze vervolgens vertelde over hoe we de maatschappij óók kunnen percipiëren. “Zoals we letterlijk een blinde vlek hebben voor donkere materie die het heelal vormgaf, zo hebben we figuurlijk vaak een blinde vlek voor grote groepen andere mensen. We merken ze niet op, kijken door ze heen, om hun geslacht, ras of omdat ze niet behoren tot het zichtbare groepje aan de top. Terwijl ook deze onzichtbare massa’s de maatschappij vormgeven en stutten, en veel gevarieerder en rijker zijn dan vaak wordt aangenomen.” De collectieve intelligentie van al deze gewone mensen aanboren, daarmee creëren we pas een betere wereld. Dat is ook precies waar Klein haar boek mee besluit: haar Leap Manifesto voor een betere wereld stelde ze samen met hulp van liefst zestig heel verschillende mensen. “We had come together to figure out what connects the crises facing us, and to try to chart a holistic vision for the future that would overcome many of the overlapping challenges at the same time.” Deed me denken aan ‘Volksvlijt’. Laten we onze aandacht liever richten op de donkere materie, op die grote massa anonieme mensen die veel rijker en diverser is dan wetenschappers en politici doorgaans aannemen, dan op die ene Donald Trump.

Tagged with:
 

Dark age ahead

On 30 december 2008, in economie, by Zef Hemel

Gelezen in ‘The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism’ (2007) van Naomi Klein:

Geen vrolijkstemmend boek, ‘The Shock Doctrine’. Maar wel eentje om deze kerstdagen, zo tijdens de kredietcrisis, tot je te nemen. En wat toepasselijk om het in aansluiting op ‘Cities and the Wealth of Nations’ van Jane Jacobs te lezen! Twee moedige vrouwelijke auteurs, beiden afkomstig uit Canada. Maar dat niet alleen. Haar boek schreef Jacobs in 1984, tijdens de periode van wereldwijde stagflatie. Klein schreef haar boek vijfentwintig jaar later, aan het begin van de kredietcrisis. Dus alles wat er na 1984 met de wereldeconomie gebeurde kun je mooi nalezen bij Klein.

En dat is niet al te best. Het is in ieder geval een overwinnig geworden van de neoliberale economen van de Chicago School, met hun aartsvader Milton Friedman. Jacobs duidde die destijds aan als monetaristen. Ze geloofde toen al niet dat die in staat zouden zijn welvaart te creëren. Hebben ze het toch gedaan? Volgens Klein helemaal niet. Ze hebben vooral de ongelijke welvaartsverdeling in de wereld vergroot. De kloof tussen rijk en arm is nog nooit zo groot geweest als op dit moment. De overheid is teruggedrongen, de belastingen zijn verlaagd, er is uitverkoop gehouden in de publieke zaak, de topsalarissen zijn gestegen, de vakbondsmacht is gebroken, de werkloosheid is onverminderd hoog en de middenklasse (onderwijzers, politiemensen, verplegend personeel) is er in inkomen alleen maar op achteruit gegaan. Overtussen werken de chinezen tegen hongerloontjes als slaven in fabrieken die voor de hele wereldbevolking produceren. Maar het ergste is: deze wereldwijde economische herstructurering is nergens democratisch tot stand gekomen, maar is steeds gepaard gegaan met een politiek van ‘shock and awe’. Eerst was er de val van Allende in Chili en het regime van terreur van Pinochet. Het leidde tot het eerste experimenteren met de theoretische modellen van de Chicago School in de praktijk. Toen volgden Argentinië, Brazilië, Bolivia, Engeland (Thatcher na de Falkland Oorlog), Polen, Rusland, China, Korea, Indonesië, Taiwan en ten slotte Irak. Overal was sprake van steeds hetzelfde patroon: ernstige destabilisering, het bang maken van de bevolking en in de verwarring de ingrijpende verandering van de economische huishouding van het land doorvoeren. Het is de overwinning geworden van de corporatistische staat waarin een rechtse politieke elite nauw samenwerkt met de top van het internationale bedrijfsleven. En dat alles onder de vlag van het vergroten van de vrijheid, van ‘freedom’. Het is, aldus Klein, de vrijheid om te graaien voor de sterksten, maar het is allerminst politieke vrijheid voor de bevolking in zijn geheel. Haar boek maakt duidelijk dat ook de discussies binnen Nederland over topsalarissen in het bedrijfsleven en in de geprivatiseerde semi-publieke sector enerzijds en de problemen in het onderwijs, de verpleegzorg, de volkshuisvesting en het openbaar vervoer anderzijds, gepaard gaande met de sterke uitbreiding van de gevangeniscapaciteit en het cameratoezicht voortkomen uit hetzelfde verschijnsel: het vestigen, ook bij ons, van een corporatistische staat in de jaren negentig van de twintigste eeuw.

Leg je Jane Jacobs ernaast, dan begin je nog beter te begrijpen wat er na haar schrijven is misgegaan. Door toedoen van de monetaristische economen is er op heel veel plaatsen in de wereld helemaal geen sprake geweest van welvaartsgroei, maar van een afgedwongen, sterk onevenwichtige welvaartsverdeling tussen rijken en armen. Waar de welvaart wèl is gegroeid, is die niet te danken geweest aan Friedman en consorten, maar aan stedelijke groei: in China en elders in Azië hebben zich reusachtige steden gevormd die kennelijk heel goed zijn in import-vervanging. De steden in Amerika, Japan en Engeland daarentegen zijn stagnerende steden gebleven; hun welvaartsgroei hebben ze in de eerste plaats te danken aan het leegroven van de rest van de wereld via vijandige overnames van bedrijfstakken en voormalige overheidsdiensten in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa. De rest van de welvaartsgroei is gewoon fake. Ze bestaat uit monetaristische producten die tijdens de kredietcrisis allemaal, een voor een, worden lekgeprikt.

Niet voor niets heette het laatste boek van Jane Jacobs, dat zij kort voor haar dood schreef, ‘Dark Age Ahead’ (2004). De oude dame had het allemaal doorzien.

Tagged with: