Tag: welvaart

  • Welvaart als probleem

    Gelezen in ‘The Uses of Disorder’ (1970) van Richard Sennett:   De chaos van de metropool achtte de Amerikaanse socioloog Richard Sennett een belangrijke conditie in het volwassen worden van mensen: door de vele ongezochte contacten en daarmee ook conflicten leren stedelingen elkaar te verdragen en op een bepaalde manier ook voor elkaar te zorgen.…

  • Droomeconomie

    Gelezen in ‘’The Great Reset” (2010) van Richard Florida: In het derde deel van ‘’The Great Reset’’ – zijn nieuwste boek -  legt de econoom Florida uit dat de huidige crisis niet zozeer veroorzaakt werd door de banken als zodanig, maar door de vrijwel ongelimiteerde kredietverstrekking die door de banken èn de regeringen in de…