Welvaart als probleem

On 26 oktober 2016, in sociaal, wonen, by Zef Hemel

Gelezen in ‘The Uses of Disorder’ (1970) van Richard Sennett:

 

De chaos van de metropool achtte de Amerikaanse socioloog Richard Sennett een belangrijke conditie in het volwassen worden van mensen: door de vele ongezochte contacten en daarmee ook conflicten leren stedelingen elkaar te verdragen en op een bepaalde manier ook voor elkaar te zorgen. Groeiende welvaart is in die zin een hindernis op de weg naar een volwassen democratie omdat mensen met geld geneigd zijn zich af te zonderen. Vroeger was dat alleen weggelegd voor de rijken, maar nu kan vrijwel iedereen zijn eigen isolement kopen. Met zijn gezin hebben de meesten zich teruggetrokken in de bossen, buiten de stad, ze vestigden zich in villadorpen, met gelijkgezinden namen ze hun intrek in ‘gated communities’ of kozen voor frisse nieuwe buitenwijken. In hun afzondering koesteren ze de mythe van de eensgezinde gemeenschap. Welkom in de VINEX-wijk: eindelijk verlost van vreemde, afwijkende, veelal armere buren. Zo is de illusie ontstaan van een harmonieuze samenleving in eigen kring, maar met een gevaarlijke wereld daarbuiten.

Arme mensen hadden die mogelijkheid van afzondering niet. Die woonden nog gedwongen bij en door elkaar. Over veel spullen beschikten ze ook niet, dus die moesten ze met elkaar delen en dus deden ze een beroep op de ander; het was een soort van gedwongen solidariteit. Nu is dat anders. Daarom predikte Sennett een terugkeer naar de chaos van de grote stad.  Maar hoe moeten die welvarende steden dan worden vormgegeven? In grote steden, aldus Sennett, zou de piramidale vorm van de overheidsbureaucratieën in ieder geval moeten worden afgebroken, (maar niet de bureaucratie zelf). Voorts zou elke wens tot ruimtelijke orde en bestemming vooraf moeten worden opgegeven. “Instead of this idea, whose basis is found in mechanical ideas of production, the city must be conceived as a social order of parts without a coherend, controllable whole form.”  Bewoners zouden de ontstane ruimte weer zelf moeten mogen invullen. Juist in de confrontatie met elkaar zou weer een rijker leven kunnen opbloeien. Echter, angst voor conflicten weerhoudt de autoriteiten nog altijd van dergelijke experimenten, ook in onze grote steden. En naar de belangrijkste oplossing die Sennett noemde wordt, althans in Nederland, nog helemaal niet gehandeld: onze grote steden moeten veel groter en veel dichter worden bebouwd. De afgelopen eeuw werden ze juist verdund, ze zijn ijl van structuur geworden, in new towns en zogenoemde ‘stedelijke netwerken’ werden ze opgedeeld, alles in de ruimte verstrooid, veel te veel gespreid. Niet goed voor de democratie en voor een volwassen en verdraagzame omgang met elkaar. Wat riep onze premier laatst ook alweer? ‘Pleur op!’ Zelfs hij. Nu weet u waar dat vandaan komt.

Tagged with:
 

Droomeconomie

On 13 juni 2010, in economie, by Zef Hemel

Gelezen in ‘’The Great Reset” (2010) van Richard Florida:

In het derde deel van ‘’The Great Reset’’ – zijn nieuwste boek -  legt de econoom Florida uit dat de huidige crisis niet zozeer veroorzaakt werd door de banken als zodanig, maar door de vrijwel ongelimiteerde kredietverstrekking die door de banken èn de regeringen in de jaren negentig mogelijk werd gemaakt. In Amerika heeft dat geleid tot een krankzinnige schuldenlast. Waar is al dat niet bestaande geld voor gebruikt? Voor huizen en auto’s. Nu tijdens de crisis zie je ineens waar in het land de economie niet reëel was, maar kunstmatig, dat wil zeggen overwegend op een vastgoedmarkt en een autohandel gebaseerd die werden voortgedreven door vrijwel ongelimiteerde kredietverstrekking. Die gebieden vallen nu genadeloos door de mand: Florida, Phoenix, grote delen van de Sun Belt, deze uitgestrekte suburbane steden leken een nieuwe economie te beloven, maar blijken bij nader inzien uit gebakken lucht te bestaan. Ondertussen werd de nationale economie er niet productiever op. Reële welvaart is er in Amerika al die tijd onvoldoende gecreëerd; de droombanen van de afgelopen periode lagen in het economisch-financiële domein met zijn exorbitante bonussencultuur, niet in de techniek, het onderwijs, de maakindustrie, de dienstensector, de creatieve industrie, laat staan de publieke sector. Talent koos de studie economie en zocht zijn heil bij de banken, verzekeraars, vastgoedbedrijven en andere financiële instellingen. Dat talent ging dus verloren. Zelfs de steden met een honderd procent diensteneconomie presteren op dit moment beter dan de booming vastgoedsteden in het zuiden. Al zijn de salarissen er relatief laag, deze dienstensteden kennen tenminste weinig werkloosheid en produceren werkelijk iets, namelijk diensten.

Hoe zit dat in Europa? We weten dat de onstuimige welvaartsgroei van Spanje overwegend op de vastgoedmarkt was gebaseerd. In de Europese Sun Belt zien we dus overeenkomstige verschijnselen. Maar ook in het minder zonnige Nederland moeten we vaststellen dat veel welvaartsgroei van de afgelopen jaren verband hield met een overwegend suburbane bouwactiviteit die kunstmatig werd opgewekt door wel zeer gunstige fiscale arrangementen, kredietverstrekking en bezopen leaseconstructies. Geografen als Van Engelsdorp Gastelaars noemden dat eufemistisch ‘’welvaartsgedreven’ groei (dat wil zeggen niet door demografische groei geschraagd), maar volgens Florida betrof het geen echte welvaart. Het was gedroomde welvaart, welvaart op papier. Grote delen van Nederland hijgen nog na van de bouwwoede en onze autowegen slibden dicht met leaseauto’s, maar achter al deze zogenaamde welvaartsgroei blijkt bitter weinig economie schuil te gaan. Die huizen en dat asfalt, daar zitten we maar mooi mee. Dat moeten we binnenkort weer afbreken.

Tagged with: