Tag: wet van zipf

  • Klein houden

    Gelezen in Stad en land (2010) van het Centraal Planbureau: Ook het CPB wijdt in haar rapport over ‘Stad en land’ een apart hoofdstuk aan het wonderlijke stedensysteem van Nederland. De rank size rule, ook wel Zipf’s Law geheten, wordt in hoofdstuk 3 toegepast op Nederland: daar gaat het om de relatie tussen grootte en…