Visitekaartje

In 2020 waren er in de provincie Groningen al 17 zonneparken gerealiseerd, met een totale oppervlakte van 281,5 hectare. In Drenthe ging het om tien parken. In datzelfde jaar werden nog eens 39 zonneparken in Groningen vergund, en 32 extra parken in Drenthe, alles bij elkaar een oppervlakte van liefst 2500 voetbalvelden. Boven Sappemeer zag ik een reusachtig zonnepark met een omvang van niet minder dan 117 hectare, goed voor 320.000 zonnepanelen. Kan dat zomaar? Nee, er waren protesten. Er volgde een juridisch gevecht. In 2017 gaf de bestuursrechter de omwonenden gelijk en oordeelde dat de aanleg voorlopig niet mocht beginnen omdat de gemeente de vergunning onvoldoende had onderbouwd. Maar een half jaar later had de gemeente de omissie goedgemaakt. Al die ruimte voor zonnepanelen gaat ten koste van landbouw en natuur, maar het rechterlijke oordeel luidde dat het immense park “geen onaanvaardbare ruimtelijke inbreuk op de omgeving oplevert.” U zou er eens moeten gaan wandelen. Ik weet het, een subsidieregeling wakkert de snelle ontwikkeling aan. Het betreft de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie die sinds 2014 ook voor zonneparken geldt. Elders las ik dat buitenlandse investeerders er met de miljoenensubsidies vandoor gaan en de winst van de zonneparken opstrijken: 79 procent van de Nederlandse parken is al in buitenlandse handen.

Om zonneparken mogelijk te maken moeten gemeenten gebiedsvisies maken. Dat doen ze op basis van provinciaal beleid. De gebiedsvisie van de gemeente Midden-Groningen waar Sappemeer in ligt dateert van 2019, dus van na het dispuut bij de rechter. Daarin staat dat de gemeente er niet aan ontkomt om landbouwgronden voor zonneparken te bestemmen. Tegelijk wil ze zorgvuldig omgaan met het landschap. Het komt erop neer dat overal rond de dorpen kleinschalige ontwikkelingen mogelijk zijn. Grootschalige ontwikkelingen wil men echter ‘bundelen’ in zones langs de belangrijkste infrastructuurlijnen – het spoor en de A7 -, plus het ‘energielandschap’ ten zuidoosten van het klaverblad A7-N33. Wie de bijbehorende kaart bestudeert ziet een vrolijke, zeer brede oranje band ter weerszijden van de A7 in west-oost richting lopen, plus een haaks daarop staande mooie blauwe band aan beide kanten van de N33 tussen Assen en de Eemshaven. Alle vergunde parken liggen binnen deze twee brede bandvormige zones. Is dit hele gebied vogelvrij verklaard? Nee, aldus de gemeentelijke visie. “Midden-Groningen is een overwegend groene gemeente met veel landbouw- en natuurgebieden. De grootschalige, open en groene ruimtes zijn ons visitekaartje. We willen dan ook voldoende locaties openhouden om de aanwezige doorzichten te behouden.”


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *