Er is geen plan!

On 29 maart 2021, in ruimtelijke ordening, vastgoed, wonen, by Zef Hemel

Heerst er in dit land werkelijk woningnood? Worden er inderdaad veel te weinig woningen in Nederland gebouwd? Ligt de ruimtelijke ordening nog steeds dwars? Ik dook eens in de cijfers. In 2019 steeg de omzet van de Nederlandse bouwsector met liefst 9,1 procent! Zelfs in maart, toen de eerste lockdown begon, behaalde de bouwsector nog een forse omzetstijging. In het eerste kwartaal van 2020 lag de vergunde bouwsom voor nieuwbouw en verbouwingen van woningen ruim 11 procent hoger dan in de zelfde periode het jaar daarvoor. De omzet steeg met 11,1 procent. Allemachtig, wat een groeicijfers! In het eerste kwartaal van 2020 werd voor 14.000 te bouwen woningen een vergunning verleend. Dat was bijna 7 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2019. Het is waar, de jaren ervoor lag dit gemiddelde iets hoger (17.000 pj), maar woningtransformaties zijn in deze cijfers niet meegenomen. De bouwsector maakt op mij bepaald geen ongezonde indruk en het aantal woningen dat ze bouwt is niet gering. Ik denk eerder dat er op de verkeerde plekken wordt gebouwd en dat op een paar specifieke plekken in Nederland, waar de vraag het grootst is, al jaren schrikbarende woningtekorten bestaan.

Nog een aardig weetje: de toerismesector is inmiddels in Nederland bijna net zo groot als de bouwsector: 4,3 procent van ons bruto binnenlands product, tegen 4,4 procent. In de toerismesector werken meer mensen. Daar bedroeg de omzetstijging in 2019 liefst 7 procent! Dat hebben ze in Amsterdam en Giethoorn geweten! Maar toerisme stortte in 2020 bijna volledig in. We zitten thuis gevangen. Vandaar waarschijnlijk dat al onze aandacht zich nu richt op die vermaledijde woningnood. Niet langer klagen over toeristen, woningen bouwen! Natuurlijk is er met het woonbeleid al jaren van alles mis, en grondig ook. Dat moeten we de VVD ernstig aanrekenen, maar de ruimtelijke ordening treft hier geen blaam, want die is door diezelfde VVD, overigens geholpen door het CDA, twintig jaar geleden bij het grof vuil gezet. Wat nu moet gebeuren is de extreme krapte op de woningmarkten van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en een beetje Rotterdam oplossen. Dat vergt juist superieure ruimtelijke ordening. Dat mogen diezelfde partijen doen. Vervelend voor hen is dat hun kiezers niet in de grote steden zitten. Let op, hier volgt een nare voorspelling: bij afwezigheid van een plan worden straks al die nieuwe woningen als een ware orgie over heel Nederland uitgestrooid! Het asfalt ligt er al en de provincies vinden het geweldig. Mijn hoop is gevestigd op D66. Laat dat nou net de partij van Ollongren zijn.

 

Leave a Reply