Woningnood? Opletten!

Het mantra ‘Eén miljoen woningen erbij in tien jaar’ doet het goed en heeft de vaderlandse politiek definitief wakker geschud. Verhalen over dakloosheid en zakkenvullende beleggers doen de rest. Er is weer een heuse minister van Wonen. Maar kijk uit, de wooncrisis verandert snel van karakter. Het woningtekort in Nederland, ontstaan in de financiële crisis, is al flink ingelopen. Dat komt deels door een verminderde bevolkings- en huishoudensgroei, maar zeker ook door de stevige woningproductie, waardoor tijdens de pandemie veel achterstand is weggewerkt. In 2020 nam de woningvoorraad met liefst 75.000 woningen toe en ook in 2021 groeide deze aanzienlijk: 69.000 (CBS). In 2022 worden 72.000 nieuwbouwwoningen verwacht, ondanks de stikstofcrisis. Vooral in de zone langs de A2 van Amsterdam tot Eindhoven worden relatief veel woningen gebouwd, de meeste in Amsterdam. Het statistische woningtekort is nu nog maar 3,5 procent, zeg een kleine 300.000 woningen. Is die nieuwe minister van Wonen nog wel nodig? Ja toch wel.

Neem de prognoses en scenario’s van ABF Research ‘Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt 2021-2035’ (juni 2021) en lees mee. Alleen voor een paar regio’s zou hulp van het kabinet, ondanks het slinkende tekort, uitkomst kunnen bieden. Want daar is woningnood nog altijd zeer nijpend, met extreme prijsstijgingen tot gevolg. Dan gaat het om Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Het tekort blijft daar meer dan vijf procent. En dat zal de komende jaren niet slinken. Amsterdam, Den Haag en Utrecht blijven groeien, zowel in inwoners en als in huishoudens. Dat komt door de zeer jonge bevolking die daar is samengetrokken, waardoor veel kinderen worden geboren. Bovendien is de buitenlandse migratie vooral op deze steden gericht. En de economie groeit er het snelst. In alle scenario’s is de toename in de noordelijke Randstad in absolute aantallen het hoogst. De problemen met infrastructuur, bedrijfsverplaatsingen en grondsaneringen moeten daar echt worden aangepakt. De rest van Nederland vergrijst. Zwolle, Maastricht en Heerenveen bijvoorbeeld kampen nauwelijks nog met tekorten. Zulke kleine tekorten helemaal wegwerken is zelfs gevaarlijk. Er hoeft maar iets te gebeuren of de boel staat leeg. In ieder geval moet gevreesd worden voor flinke waardedaling. De gemiddelde Nederlander leeft nu op 65 vierkante meter woonruimte, dat is meer dan waar ook in Europa. Als ik minister van Wonen was, dan wist ik het wel.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *