Een vreemd soort unanimiteit

Gehoord in Moskou op 22 juni 2012:

Opnieuw konden de experts hun stem uitbrengen op de negen ontwerpteams die een plan ontwikkelen voor Groot-Moskou. We hebben het over de Moscow Competition. Het  hele expert-team telt zo’n veertig leden, afkomstig uit alle geledingen van de plannersgemeenschap in Moskou, aangevuld met enkele experts uit Parijs, Madrid, Berlijn en Amsterdam. Iedere expert gaf een cijfer. Zij kozen in meerderheid voor het plan van het Chernikhov-team. Nummer twee werd het Rotterdamse OMA. Andrej Chernikhov en zijn mensen wijzen het voornemen van de Russische regering af om het machtscentrum uit het hart van Moskou naar de zuidwestelijke periferie te verplaatsen. In plaats daarvan stelt het team voor een locatie te kiezen aan de Moskva rivier, midden in de stad. Chernikhov gelooft namelijk niet dat het verhuizen van 15.000 bureaucraten bijdraagt aan het oplossen van het congestieprobleem van Moskou. Ook weerspreekt het team het uitgangspunt van een hoge bevolkingsprognose. De Moskouse bevolking zal veeleer stabiliseren en vergrijzen. Er zal daarom vooral moeten worden geïnvesteerd in de kwaliteit van leven in de stad, minder in nieuwbouw aan de randen. Ook gelooft het niet in een sprong naar high tech. Daarvoor is de achterstand ten opzichte van de rest van de wereld te groot. Wetgeving is nodig om de industriële zones binnen de stad aan te pakken en schoon te maken. In het zuidwesten zou een lineaire stad volstaan, misschien een polycentrisch systeem van clusters.

Het laagst scoorden het Amerikaanse team uit Pittsburgh, het Italiaanse team van Bernardo Secchi en het Franse L’AUC. Waarom? Er lijkt maar één duidelijke reden. L’AUC gelooft dat de groei van de zuidelijke periferie onvermijdelijk is en stelt hier een lineaire stad voor, bedoeld voor leefstijlen die alle ex-urbaan van karakter zijn. Het komt met omvangrijke, zeer dure transportsystemen om deze periferie te bedienen. Ook Secchi volhardt in een omvangrijk programma aan de zuidwestkant, die zij op één noemer plaatst met le Corbusier’s Chandigarh in de Punjab. Dit nieuwe centrum beschrijft dit team in termen van ‘civic magnificence’. Het Urban Design team uit Pittsburg ten slotte kiest voor een pragmatisch New Urbanism programma dat weliswaar de bestaande kwaliteiten van Moskou waardeert, maar dat het regeringscentrum toch helemaal naar buiten verplaatst, te koppelen aan een aantal nieuwe campussen. Dus wat is de reden? Oppositie tegen de verplaatsing van het regeringscentrum lijkt een doorslaggevende rol te hebben gespeeld in de waardering van de experts. Een vreemd soort unanimiteit lijkt zich van hen te hebben meester gemaakt, ook al riep de organisatie op om vooral onafhankelijk te stemmen. De ontwerpers maken zich nu op voor het maken van ontwerpen voor het nieuwe regeringscentrum op de inmiddels door de regering bepaalde plaats, in het zuidwesten.


Posted

in

,

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *