Permanent op reis

Gehoord in Moskou op 23 augustus 2012:

Donderdag 23 augustus 2012 was de laatste dag van de Moscow Competition – de besloten ontwerpwedstrijd voor Groot-Moskou. De wedstrijd duurde al met al een half jaar, er namen uiteindelijk negen ontwerpteams aan deel. Volgende week opent in het Gorkipark de tentoonstelling van de resultaten van de ontwerpteams uit Spanje, Frankrijk, de Verenigde Staten, Nederland, Italië en Rusland. Daar is een tent gebouwd aan de oevers van de Moskva Rivier waar de ontwerpen tentoongesteld zullen worden. Dan kan het Moskouse publiek zich eindelijk een oordeel vormen over de uitbreidingsplannen voor de Russische metropool, bedoeld om tweeënhalf miljoen nieuwkomers onderdak en werk te bieden. Gedurende een maand zullen de ontwerpers toelichting geven. Een jury bestaande uit zeven leden zal begin oktober de prijzen voor de beste drie plannen bekend maken. Als lid van het expertteam heb ik het proces op de voet gevolgd. Het was een bijzondere ervaring.

De vraag is of het stadsbestuur een van de favoriete ontwerpen zal laten uitwerken. Of zal ze uit alle ontwerpen die elementen halen die haar van pas komen? De discussie over de vraag of het wel verstandig is het regeringscentrum naar het zuidwesten te verplaatsen bleek in ontwerperskringen nog allerminst beslecht. Ook de vraag of een nieuwe stad in het zuidwesten – een soort tweede Moskou – de oude stad zal ontlasten werd ook niet klakkeloos bevestigend beantwoord. De meeste teams kwamen tijdens het half jaar tot het inzicht dat een ambitieuze stadsuitbreiding ook negatieve effecten op de bestaande stad zal hebben. Zelfs OMA temperde zijn plannen die zouden neerkomen op een verviervoudiging van het stedelijke grondgebied. Ostozhenka ging het verst: dit team schrapte de hele stadsuitbreiding. Niet nodig, was haar oordeel; er is in het bestaande Moskou ruimte genoeg. In Rusland is aan ruimte inderdaad geen gebrek; de overheid heeft hier altijd problemen opgelost door simpelweg extra grond uit te geven. Dit verklaart ook waarom het twaalf miljoen tellende Moskou zo’n reusachtige omvang heeft: er is ronduit naar hartelust gemorst met grond en ruimte. De afstanden, ook binnen de stad, zijn immens, ook al woont de meerderheid van de Moskovieten in hoogbouw. Geen wonder dat het verkeersvraagstuk hier dominant is: Moskovieten zijn permanent op reis. Het is aan de nieuwe stadsarchitect van Moskou om een duurzame oplossing te verzinnen. Hij is naar verluidt jong, ambitieus en heeft in het Westen gestudeerd. Ik zou hem graag adviseren.


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *