A tale of two housing markets

On 27 januari 2011, in economie, wonen, by Zef Hemel

Gelezen in The Atlantic van 25 januari 2011:

De huizenprijzen in Amerika lijken zich enigszins te herstellen. Echter, het herstel verschilt nogal per stad. Richard Florida publiceerde deze week in The Atlantic de cijfers van twintig belangrijke Amerikaanse steden over de afgelopen maand. De index die hij gebruikt meet de cijfers af aan de huizenmarkt in het jaar 2000, dus van ver voor de kredietcrisis, door Florida consequent aangeduid als The Great Reset. De slechtste prestaties leverden nog altijd Las Vegas, Phoenix, Miami, Atlanta en Detroit, de beste kwamen voor rekening van Dallas, Denver, Boston, New York, Seattle en Portland, Oregon. Ze weerspiegelen de staat van de stedelijke economie. “As the Great Reset continues, it’s clearer than ever that there are two distinct housing markets in the U.S. In the bubble cities and hard-hit rustbelt regions, the market has seen steep decline and may continue to weaken.  But in knowledge-driven metros, tech centers, and big, dense cities, the market has stabilized and in some cases may be starting to rebound.”

Nederland is een klein land en telt voornamelijk kleine steden. Cijfers voor de verschillende steden berekenen heeft hier niet veel zin. Bovendien worden verschillen tussen regio’s opzettelijk gemaskeerd door rijksbeleid dat verdelende rechtvaardigheid in de woningmarkt propageert en ook door een overgereguleerde, dus verstopte woningmarkt. Aannemelijk echter is dat er ook bij ons wel degelijk sprake is van een tweedeling, waarbij de economisch zwakke regio’s overwegend lagere prijzen rekenen en de tech centers en kennissteden beduidend hogere prijzen. Ondanks alle pogingen van de regering om verschillen te maskeren, gelden de allerhoogste prijzen in Amsterdam. Gek dat er in de hoofdstad zo weinig wordt gebouwd. Niet goed voor de motor van de Nederlandse economie.

Transactions of decline

On 23 december 2010, in economie, by Zef Hemel

Gelezen op Citiwire.net op 17 december 2010:

Bruce Katz (links op de foto) is directeur van het Brookings Institute te Washington DC, USA. Op 8 december was hij in Chicago een van de sprekers op de Global Metro Summit. Aanwezig waren enkele honderden bestuurders en ambtenaren van overwegend Amerikaanse steden, maar er waren ook sprekers uit Londen, München, Seoul, Barcelona en Turijn. Onderwerp van de summit: de economische crisis. De Amerikaanse journalist Neil Pearce was aanwezig en deed vorige week verslag op zijn weblog. “The American nation went off the track,” aldus Katz, “by elevating consumption over production, financial chicanery over real innovation, near-term speculation over long-term growth. We lost our way and got the economy, and the Great Recession, we deserved.” Het waren dramatische woorden van de directeur van de denktank. En de oplossing? Katz: “We focus on where America’s economy is overwhelmingly rooted — its 100 largest metropolitan regions, already home to two-thirds of our population and 75 percent of our economic output. To get the metros rolling full steam, we boost business-civic-government partnerships to catalyze each metro’s growth, based on its own special strengths and potentials. And we line up federal and state policies to spur the metros’ growth forward.” Het zijn de metropolitane gebieden, aldus de directeur van het Brookings Institute, die ook de groei veroorzaken in China, India en Brazilië. Amerika zou hun voorbeeld moeten volgen en de honderd grote steden meer ruimte moeten geven om zich te ontwikkelen. “An aggressive, metro-based U.S. export economy should focus heavily on energy-efficient, non-polluting products to meet the competition of China as it rushes to become the planet’s top green producer.”

Weinig kans dat de regering Obama aan de oproep gehoor zal geven. Natiestaten redeneren nu eenmaal anders. Jane Jacobs heeft er op gewezen dat staten (‘’nations’) de steden niet begrijpen en dat ze juist het surplus van stedelijke economieën doelbewust afromen ten bate van het militair-industriële complex. Vervolgens plunderen ze de steden uit hoofde van ‘verdelende rechtvaardigheid’ om perifere streken op te stoten in de vaart der volkeren, het grote bedrijfsleven te spekken en de agrarische sector te subsidiëren. (En soms ook om grote banken te redden). Dit soort herverdelingen duidde Jacobs aan als ‘transactions of decline’. “If they are unremitting, they too drain city earning unremittingly.” Aanvankelijk berokkenen ‘transactions of decline’’ nog weinig schade, maar houden ze aan, dan gaat dat zich wreken. Op een gegeven moment kan de natiestaat niet anders dan drastisch bezuinigen. Bezuinigingen zijn een teken dat de natiestaat de stedelijke economieën teveel heeft afgeroomd. Jammer meneer Katz, uw boodschap is vergeefs en komt te laat.

Tagged with:
 

Calvijn, Darwin, Wibau, Lincoln

On 4 februari 2009, in infrastructuur, by Zef Hemel

Gelezen in de Volkskrant van 19 januari 2009:

2009 is niet alleen het jaar van Calvijn, Darwin en Wibaut, maar ook dat van Abraham Lincoln. Deze zestiende president van de Verenigde Staten van Amerika werd in februari tweehonderd jaar geleden geboren. Hij was het die een einde maakte aan de slavernij. Lincoln is dan ook het grote voorbeeld van de nieuwe Amerikaanse zwarte president, Barack Obama. Obama, die net als Lincoln afkomstig is uit Illinois, gebruikt het gedenkjaar op een hele bijzondere wijze in zijn campagne. Zo nam hij, net als zijn grote voorbeeld Lincoln indetijd deed, voor zijn inauguratie de trein van Philadelphia naar Washington, onderweg redevoeringen houdend en gewone Amerikanen in zijn coupe meevoerend. Philadelphia is de stad van de Amerikaanse grondwet. Baltimore, dat ze odnerweg aandeden, is de stad waar het volkslied werd geschreven. En eindhalte Washington is de hoofdstad van het land.

Zijn rede hield hij voor het beeld van Lincoln, waarbij hij refereerde aan de rede die Lincoln indertijd ook hield. En wat zei Obama? "Onze problemen zijn misschien nieuw, maar wat nodig is ze te boven te komen niet. Nodig is hetzelfde doorzettingsvermogen en idealisme dat onze stichters aan de dag legden. Nodig is een nieuwe onafhankelijkheidsverklaring, niet alleen in het land, maar ook in onze levens. Een beroep, niet op onze makkelijke instincten, maar op onze betere engelen." Met dat laatste verwees hij naar de beroemde "better angels of our nature’ uit Lincolns eerste inauguratierede.

Een onafhankelijkheidsverklaring afleggen aan jezelf. Niemand meer een slaaf, niemand meer een slachtoffer, iedereen onafhankelijk! Als ieder individu dat zou doen, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Overigens, mooi te zien hoe Barack Obama de Amerikaanse steden in scene zet, hoe hij ze gebruikt in zijn presidentschap voor zijn boodschap. Welk dorp bezoekt onze koningin voor het koekhappen dit jaar op 30 april? Inderdaad, alles heeft betekenis, alles krijgt betekenis.

Tagged with: