Tag: galeries

  • Voedingsbodem

    Gelezen in De Volkskrant van 9 september 2006: Galerieën zijn goede graadmeters voor een stedelijke economie. De consumenten van cultuurgoederen zijn typisch stedelijke types en hun koopgedrag zegt veel over de gezondheid van de lokale, stedelijke economie. Amsterdam is er vanouds rijk mee gezegend. Maar hun aantal groeit. Ten koste van Rotterdam. Zozeer zelfs dat…