Tag: groot-amsterdam

  • Partij voor de Steden

    Gelezen in De Volkskrant van 11 juni 2010: Na NRC Handelsblad heeft nu ook De Volkskrant fraaie kaartjes van Nederland gepubliceerd die het stemgedrag van afgelopen 9 juni ruimtelijk registreren. Kennelijk beginnen de kranten door te krijgen dat het politieke landschap verandert en dat het patroon steeds ruimtelijker wordt. De Volkskrant weet er alleen nog…

  • Bestaat de Randstad?

    Gelezen in De Volkskrant van 26 juli 2007: Doet het ruimtelijke investeringsprogramma van de rijksoverheid al twijfels rijzen over het reëel bestaan van een Randstedelijk beleid (zie: viersporig), de feitelijke opbouw van die zogenaamde Randstad maakt het bestaan van het fenomeen zèlf twijfelachtig. In De Volkskrant verscheen in de linkerbenedenhoek van een zakelijk-economische pagina, heel…