Partij voor de Steden

Gelezen in De Volkskrant van 11 juni 2010:

Na NRC Handelsblad heeft nu ook De Volkskrant fraaie kaartjes van Nederland gepubliceerd die het stemgedrag van afgelopen 9 juni ruimtelijk registreren. Kennelijk beginnen de kranten door te krijgen dat het politieke landschap verandert en dat het patroon steeds ruimtelijker wordt. De Volkskrant weet er alleen nog geen verklarende tekst bij de leveren; het titelverhaal gaat over strategisch stemmen. Wat valt op? Allereerst, er bestaat geen Randstad meer. GroenLinks wint in de universiteitsteden: Amsterdam, Utrecht, Groningen, Nijmegen, Leiden, Delft (maar niet in Maastricht). D66 is een typische Groot-Amsterdam partij, aangevuld met wat Gelderse enclaves en de stad Groningen. Zelfs de VVD blijkt vooral een partij voor Groot-Amsterdam: in een wijde kring rond de hoofdstad en dan met name in de rijke suburbane gebieden floreert ze, tot diep in Flevoland toe. De PvdA heeft zijn bolwerk in Amsterdam en domineert verder vooral Rotterdam, de Brabantse steden en het noorden van Nederland. SP, CDA, CU en PVV zijn de partijen voor de rest van de natie, met name het zuiden. Het is de PVV die zijn aanhang daar haalt waar het economisch niet goed gaat. Hetzelfde geldt voor de SP: Zeeuws Vlaanderen, West-Brabant, Limburg, Achterhoek, Twente, Oost-Groningen, Rotterdam en omgeving, en Den Helder. Amsterdam en Utrecht zijn voor de PVV een blinde vlek. Ook Almere blijft ditmaal buiten het bereik van Wilders. Den Haag heeft van alles wat.

Ziedaar het nieuwe politieke landschap van Nederland. De steden waar het economisch goed gaat tegenover de slecht tot matig presterende regio’s. Stel er komt een kabinet van VVD, GroenLinks en D66, aangevuld met de PvdA. Dat zou grosso modo betekenen dat de Metropoolregio Amsterdam de basis wordt van de nieuwe regering, dat levert ons een overwegend links-liberale coalitie op die de stedelijke economieën zal kunnen aanwakkeren. Een rechts kabinet daarentegen van VVD, CDA en PVV brengt de rijke suburbane gebieden samen met de perifere krimpgebieden en zal vermoedelijk veeleer een herverdelingsagenda ontwikkelen. In dat geval wordt het tijd voor een Partij voor de Steden.


Posted

in

by

Comments

One response to “Partij voor de Steden”

  1. Joks Janssen Avatar
    Joks Janssen

    Boeiend om te zien dat de uitslagkaart van de verkiezingen een systeem onthult. Het kiezersgedrag is niet irrationeel, maar kent een logica die op de eerst en vooral geografisch van karakter is. Of zoals Volkskrant columnist Martin Sommer onlangs treffend vaststelde; “Topografie is sociale positie in de ruimte. Dat kun je inderdaad zien in Brabant en Limburg. De kerken zijn leeg, de spirituele bron van het CDA staat droog. Eerst gingen de kiezers naar de SP, waar het net als vroeger gezellig was en sociaal. Nu naar Wilders, die op een minder aantrekkelijke manier reclame maakt voor de ouderwetse gemeenschap.” Lees ook de prikkelende opiniebijdrage over electorale geografie van Josse Voogd in NRC-Handelsblad d.d. 15/6. Voogd constateert dat het proces van suburbanisatie VVD en PVV in de kaart heeft gespeeld. De gespreide nederzettingenpolitiek van de afgelopen decennia, mede ondersteund door het hypotheeksysteem en de automobiliteit, heeft geresulteerd in een ‘tussenland’ dat bewoond wordt door mensen die de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen ‘consumeren’ en van partij naar partij ‘shoppen’. In welvarend suburbia wordt voornamelijk VVD gestemd, elders PVV. Voogd spreekt over het rechtse Zuiden, het blauwe suburbia en de progressieve (hervormingsgezinde) steden, waartussen de verschillen alleen maar lijken toe te nemen. Waarmee het belang van ruimte in de maatschappelijke structurering van het eens zo egalitaire Nederland maar weer eens is aangetoond.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *