Visieloos

On 5 maart 2015, in bestuur, politiek, regionale planning, by Zef Hemel

Gelezen in ‘Amsterdam van verzorgingsstad naar participatiestad’ (2014) van Bob Kassenaar:

Kreeg onlangs een exemplaar van het boek van Bob Kassenaar in handen. Deze trouwe en gepokt en gemazelde ambtenaar van de bestuursdienst van de gemeente Amsterdam ging in 2014 met pensioen. Aansluitend schreef hij een dik boek over veertig jaar werken bij de gemeente, helemaal vanuit het perspectief van het stadhuis. Centraal thema: hoe te komen tot een lerende organisatie. Mooi onderwerp. Goed geschreven ook. Een lerende organisatie lijkt ook mij buitengewoon belangrijk. Maar bij een veelkoppige gemeentelijke organisatie is dat heel moeilijk omdat er elke vier jaar nieuwe bazen aantreden die telkens weer het wiel willen uitvinden. En al die bazen hebben hun eigen diensten die ze maar wat graag tegen elkaar in stelling brengen. Kassenaar verbijt zich dan ook voortdurend. Meerjarige strategie of regie laat staan lessen leren uit gemaakte fouten, het is, stelt hij, gewoon onmogelijk in gemeenteland.

In hoofdstuk 3.4 wijdt hij uit over de opgave van ‘samenhang en structuur’. Volgens Bob heeft de gemeente op dit terrein een slechte reputatie en heeft ze ook in al die jaren niets geleerd. Wat is het probleem? ‘Groupthink’ ligt hier voortdurend op de loer. Er is volgens hem ook geen ‘countervailing power’ in de ruimtelijke sector. Planningsoptimisme is het gevolg. Planningsoptimisme wordt hier gevoed door een dominante projectenstructuur en door de grote invloed van marktpartijen. En toen, in 2004, kwam er tot overmaat van ramp ook nog Zef Hemel bij de gemeente Amsterdam werken, die visionair bleek te zijn (blz 221). “Volgens die visie komen alle projecten die nu op stapel staan, in de toekomst tot volle bloei.” Alle projecten? Over wat voor visie hebben we het dan? Bob vond het in ieder geval verschrikkelijk. Zijn conclusie: “Het organiseren van tegenkracht in Amsterdam is even cultuurvreemd als het werken met alternatieven.” Werkelijk? Mijn tienjarige ervaring heeft mij juist geleerd dat alle diensten en stadsdelen in Amsterdam elkaar voortdurend tegenwerken: de countervailing power blijkt uitstekend te zijn georganiseerd. Een gedeelde visie zou partijen juist bij elkaar hebben gebracht. O ja, en leren is niet hetzelfde als regie voeren vanuit het stadhuis.

Tagged with:
 

Goede ideeën

On 17 maart 2010, in internationaal, by Zef Hemel
Gelezen op Citiwire.com op 13 maart 2010:
Tim Campbell is internationaal waarnemer, verbonden aan het Urban Age Institute in Londen. Binnenkort verschijnt van zijn hand een boek, getiteld ‘Beyond Smart Cities’. Dat gaat over hoe steden leren. Onlangs schreef hij er een column over op het Amerikaanse Citiwire.com van Neal Peirce. Hij heeft er onderzoek naar gedaan door talloze betrokkenen te interviewen. De effectiefste vorm van leren door steden blijkt te zijn: andere steden bezoeken. En dat doen steden tegenwoordig op grote schaal. Alle vijfhonderd grootste steden ter wereld sturen voortdurend delegaties naar andere steden om oplossingen en aanpakken te bestuderen. De bezoeken over en weer nemen hand over hand toe. Vooral Amsterdam en Kopenhagen zijn op dit moment in trek, stelt Campbell vast. In deze Noord-West Europese steden willen andere steden vooral leren hoe je geïntegreerde verkeerssystemen kunt ontwikkelen waarbij ruim baan wordt gemaakt voor openbaar vervoer, wandelaars en fietsers.
De geleerde lessen vervolgens thuis implementeren is overigens een heel ander verhaal. Campbell valt het op dat die steden hierin succesvol zijn, die thuis over informele netwerken beschikken en daar een klimaat weten te scheppen van consensus, vertrouwen en bereidheid om de zaken anders te organiseren. Zulke steden zijn echte leeromgevingen.
 
Het is inderdaad opmerkelijk hoeveel delegaties er op dit moment naar Amsterdam komen. Vandaag nog viel het ons op dat er zoveel Japanse delegaties door de DRO de afgelopen weken werden ontvangen. Vorige week vroegen teamleiders om aanscherping van het groepsbezoekenbeleid omdat het aanvragen uit het buitenland regende. En Geert de Jong van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, vertelde me vorige week dat bij hen wekelijks wel vier verzoeken binnenkwamen voor buitenlandse ontvangsten. Onderwerp: het Amsterdamse fietsbeleid. Elke stad in de wereld wil het fietsen stimuleren. Steden willen leren en ze hebben haast. Campbell: "Cities in the modern world are beginning to share some features with the city-states of millennia past – communicating, trading, competing." Duizenden steden zijn in opkomst. Ze willen even welvarend worden als de vijfhonderd grootste steden ter wereld. Hen gaat het niet om zijde en specerijen, maar om goede ideeën.
Tagged with: