Tag: ruimtelijk beleid

 • Iconisch

  Gezien in Nederland op 21 april 2015:  Een dagreis in april voerde me per trein van Amsterdam-Zuid naar Den Haag CS, daarna door naar Arnhem. Daar wachtte een excursie, een diner en een tweede vergadering. ‘s Avonds met de trein terug naar Amsterdam-Zuid. De zon scheen, het was aangenaam weer, uitstekend reisweer zelfs. Wat me…

 • Onbespreekbaar

  Gelezen in ‘REOS Internationale vergelijking’ (2014) van Deltametropool: Najaar 2014 publiceerde de Vereniging Deltametropool op verzoek van de rijksoverheid een cahier over economische concurrentiekracht van stedelijke gebieden in Nederland. Het gaat hier om de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven: het zogenaamde REOS-gebied. Die concurrentiekracht valt danig tegen. De Organisatie voor Ontwikkeling en Economische…

 • Nieuwe ronde corridorbeleid?

  Gelezen in ‘OECD Territorial Review Netherlands’ (2014):   Met belangstelling gelezen: de nieuwe Territorial Review van Nederland, opgesteld door de OECD, eind april 2014 verschenen. Helder rapport, duidelijke opdracht. Wat de Nederlandse economie relatief zwak maakt, is het ontbreken van voldoende agglomeratievoordelen, aldus de OECD. Nederland mist een echt grote stad. De provincies met de…

 • Dynamische agglomeraties

  Gehoord in De Balie, Amsterdam, op 2 juli 2014: In De Balie aan het Kleine-Gartmanplantsoen in Amsterdam vond afgelopen week – in besloten kring – een gedenkwaardig beraad plaats van het Forum voor Stedelijke Vernieuwing. Ruim twintig betrokkenen spraken onder leiding van Yoeri Albrecht over de toekomst van Nederland. Onderwerp: toenemende ruimtelijk-economische verschillen tussen stedelijke…

 • Gooi maar in m’n pet

  Gelezen in ‘De toekomst van de stad’ (2014) van de RLI: Nee, enthousiast over het recente advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur kan ik niet zijn. Eindelijk een advies aan de regering over de Nederlandse stad, dat wel. Maar wat een gemiste kans, de stad wordt door de raad als fenomeen opgemerkt,…

 • Hoe de stedelijke dichtheid op te voeren

  Gehoord op 9 juni 2011 in Felix Meritis te Amsterdam: Paul Cheshire, hoogleraar economische geografie aan de London School of Economics, sprak afgelopen week in Amsterdam tijdens de kennisdag ruimtelijke sector van de gemeente. Kern van zijn boeiende betoog: de agglomeratievoordelen van grote steden zijn evident groot, maar worden systematisch geringschat door beleidsmakers. Veel beleid is…

 • Blue City Blues

  Gezien in Groningen op 14 mei 2011: Afgelopen zaterdag een bezoek gebracht aan Blauwestad in Groningen. We werden rondgeleid door Paul van Steen. Voor een bedrag van 290 miljoen euro (230 mio voor de aanleg, 60 mio voor grondaankopen) is hier even boven Winschoten een plas van 40 hectare gegraven door de provincie, bedoeld om…

 • Doctrinaire plannen

  Gelezen in Ruimte in Debat 02 2007: Emeritus-hoogleraar sociale geografie Rob van Engelsdorp Gastelaars schreef onlangs een buitengewoon interessant artikel in het lijfblad van het Ruimtelijk Planbureau over de gevaren van doctrinair plannen in ons kleine land. Hij waarschuwt voor verstarring en omvermogen bij ruimtelijke planners om goed te reageren op nieuwe inzichten en nieuwe…