Doctrinaire plannen

Gelezen in Ruimte in Debat 02 2007:

Emeritus-hoogleraar sociale geografie Rob van Engelsdorp Gastelaars schreef onlangs een buitengewoon interessant artikel in het lijfblad van het Ruimtelijk Planbureau over de gevaren van doctrinair plannen in ons kleine land. Hij waarschuwt voor verstarring en omvermogen bij ruimtelijke planners om goed te reageren op nieuwe inzichten en nieuwe ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Wat behelst dat doctrinaire plannen? De Nederlandse doctrine wordt al decennialang beheerst door slechts een paar waarden: evenwicht en gelijkwaardigheid. Dit leidt tot geweldige blikvernauwing en verstarring. De ideeënrijkdom die in buitenlandse literatuur en praktijken de laatste decennia wordt ontwikkeld, wordt hier domweg genegeerd. Dit heeft, aldus Van Engelsdorp, nadelige gevolgen. Zo wordt de trek naar buiten opgevangen in zones langs de snelwegen enerzijds en "extravagant vormgegeven recreatiedorpen en woekert elders de witte schimmel." En dat terwijl in het buitenland interessant alternatieven zijn ontwikkeld voor buitenwonen.

In de tweede plaats noemt Van Engelsdorp de uitkomst van ons beleid "een stedelijk land zonder grote steden". "De grootste agglomeraties in dit land tellen momenteel, ruw gemeten, niet meer dan anderhalf miljoen ingezetenen. In een tijd van globalisering en schaalvergroting is dit problematisch." Waarom problematisch? "Economische, politiek-bestuurlijke en culturele activiteitsvormen op topniveau blijken steeds meer geconcentreerd te raken in mega-agglomeraties." Als we een dergelijke mega-agglomeratie niet maken, houden we deze instellingen niet langer vast. Welke strategieën zijn volgens de hooggeleerde nodig? "Verbetering van de regionale verkeerssystemen – om het territoriale draagvlak van een of twee geselecteerde agglomeraties te verbreden – en verdichting van het grondgebruik binnen de betreffende grootstedelijke regio’s." Is dat dan niet het Randstadbeleid? Nee, dat is het ook volgens deze hoogleraar niet. "Tot nu toe echter is van een dergelijk beleid nauwelijks sprake."


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *