Op eenzame hoogte

On 21 september 2008, in economie, hoogbouw, by Zef Hemel

Gelezen in ‘New Amsterdam’ van Huub Smeets, Branimir Medic & Pero Puljiz (2008):

Bij de opening van de eerste woonappartementen op de Zuidas lanceerde Vesteda afgelopen week een fraai boek over de Nieuw Amsterdam, het chique woonappartementencomplex op de Amsterdamse Zuidas. De inleiding in het boek is van de hand van Huub Smeets, CEO van Vesteda. Deze ontwikkelaar heeft een convenant met de gemeente Amsterdam afgesloten voor de realisatie van tenminste 2500 huurwoningen in het middensegment plus 1500 huurwoningen in het hoge segment. In tien jaar komt de productie van deze ontwikkelaar in het Amsterdamse daarmee op 4000 woningen! Waarom doet Vesteda dit? Is dit geen waaghalzerij? Huub Smeets legt uit: "Amsterdam staat als hoofdstad in Nederland op eenzame hoogte in termen van internationaal vestigingsklimaat, internationale economie, toerisme en cultureel aanbod. De afgelopen jaren heeft de stad zich nadrukkelijk gemanifesteerd om haar bijzondere positie binnen de Randstad èn Europa verder te verstevigen en uit te breiden. Dit geldt zowel in economisch, sociaal-cultureel als in woontechnisch opzicht. Op alle fronten worden forse inspanningen geleverd om de stad een internationaal, dynamisch, modern elan te geven." Waarvan acte.

Jammer dat zo’n tekst niet is opgenomen in de recent verschenen rijksnota over Randstad 2040. Want ook de rijksoverheid zou dit zo moeten zien. Zo’n tekst zou veel hebben verhelderd en zou Amsterdam binnen de topregio die de Randstad moet worden, op een juiste wijze hebben gepositioneerd. Wellicht dat de Tweede Kamer het kabinet nog kan corrigeren. Anders kon Nederland wel eens kansen gaan missen.

Tagged with:
 

Mondiale besliscentra

On 2 april 2008, in ruimtelijke ordening, by Zef Hemel

Gelezen in Het Parool en in NRC Handelsblad van 31 maart 2008:

Boston Consulting Group meldt dat Nederland hoodkantoren van multinationals dreigt te verliezen. Oorzaak: fusies, verplaatsingen naar aantrekkelijker landen, personeelsgebrek. Op dit moment heeft Nederland nog zestien van hoofdkantoren van multinationale ondernemingen binnen zijn grenzen, goed voor dertien miljard euro bijdrage aan het nationaal inkomen. Met name Amsterdam heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijk cluster van besliscentra: Philips, Akzo Nobel, Numico en Ahold. En multinationals zijn steeds meer op zoek naar vestigingsplaatsen waar gelijksoortige bedrijven zich al genesteld hebben.

De gunstige positie van Amsterdam in deze, meldt de Amsterdamse krant, is allerminst onbedreigd. In Londen, Parijs en Brussel vindt op dit moment veel sterkere clustering plaats. Wat te doen? Boston Consulting Group raadt aan het leefklimaat in met name Amsterdam sterk te verbeteren. ‘Dat vergt goed onderwijs, veel groen, een toegankelijke woningmarkt en weinig vervuiling," citeert Het Parool. En NRC Handelsblad haalt Emile Gostelie van de BCG aan: "Je moet echt beslissen waar je dat centrum wil hebben, (…) en wij vinden dat je moet inzetten op Amsterdam." Kan de stad dat alleen voor elkaar krijgen? Ik denk het niet. Ik denk dat dit een nationaal agendapunt moet zijn. Opnieuw vergt dit niet zozeer het inzetten op de Randstad als concurrerend topmilieu, maar op de hoofdstad in de eerste plaats, op de luchthaven en op de Zuidas. Clustering is concentratie en niet spreiding over landsdeel ter grootte van een kwart van Nederland. Maar bovenal vergt het uitspraken van de regering dat het menens is en dat Amsterdam de aangewezen plaats is om besliscentra te concentreren. Dat vergt metropoolvorming.