Mondiale besliscentra

Gelezen in Het Parool en in NRC Handelsblad van 31 maart 2008:

Boston Consulting Group meldt dat Nederland hoodkantoren van multinationals dreigt te verliezen. Oorzaak: fusies, verplaatsingen naar aantrekkelijker landen, personeelsgebrek. Op dit moment heeft Nederland nog zestien van hoofdkantoren van multinationale ondernemingen binnen zijn grenzen, goed voor dertien miljard euro bijdrage aan het nationaal inkomen. Met name Amsterdam heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijk cluster van besliscentra: Philips, Akzo Nobel, Numico en Ahold. En multinationals zijn steeds meer op zoek naar vestigingsplaatsen waar gelijksoortige bedrijven zich al genesteld hebben.

De gunstige positie van Amsterdam in deze, meldt de Amsterdamse krant, is allerminst onbedreigd. In Londen, Parijs en Brussel vindt op dit moment veel sterkere clustering plaats. Wat te doen? Boston Consulting Group raadt aan het leefklimaat in met name Amsterdam sterk te verbeteren. ‘Dat vergt goed onderwijs, veel groen, een toegankelijke woningmarkt en weinig vervuiling," citeert Het Parool. En NRC Handelsblad haalt Emile Gostelie van de BCG aan: "Je moet echt beslissen waar je dat centrum wil hebben, (…) en wij vinden dat je moet inzetten op Amsterdam." Kan de stad dat alleen voor elkaar krijgen? Ik denk het niet. Ik denk dat dit een nationaal agendapunt moet zijn. Opnieuw vergt dit niet zozeer het inzetten op de Randstad als concurrerend topmilieu, maar op de hoofdstad in de eerste plaats, op de luchthaven en op de Zuidas. Clustering is concentratie en niet spreiding over landsdeel ter grootte van een kwart van Nederland. Maar bovenal vergt het uitspraken van de regering dat het menens is en dat Amsterdam de aangewezen plaats is om besliscentra te concentreren. Dat vergt metropoolvorming.

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *