Agendaloze Randstad

Gelezen in Ex antetoets Startnotitie Randstad 2040 van de planbureaus (2008):

Drie planbureaus hebben de startnotitie die moet leiden tot een nieuwe rijks-langetermijnvisie op de Randstad vooraf geëvalueerd. Het is een genadeloos stuk geworden, ook al wekt het de indruk bijeen geknipt en geplakt te zijn. Direct al aan het begin wordt droogjes geconstateerd dat "slechts twee opgaven als knellerder gezien (worden) dan voorheen: de klimaatverandering, en de urgente vraag naar (recreatieve) natuur rondom de stedelijke gebieden (…)" Dat is dus niet de verstedelijking, een groeiende bevolking of de economie. Nee: "Andere opgaven, die bijvoorbeeld voort kunnen komen uit veranderende demografische patronen (vergrijzing, al dan niet selectieve krimp, andere migratiepatronen), ontbreken echter vrijwel geheel of zijn niet vertaald in nieuwe beleidsopgaven." Met andere woorden, hier wordt de prangende vraag gesteld waarom een nieuwe rijksnota over de Randstad wordt voorbereid als er zo weinig nieuws onder de zon is.

Laten we eens kijken wat de planbureaus hebben op te merken over de uitgangspunten voor de verstedelijkingsstrategie: die, stellen ze, varieert naar regio. Niet overal is het verstandig om in te zetten op verdichting en concentratie, zeker niet wanneer sprake is van hoge groei."In die gebieden worden goedkope locaties binnen bestaand bebouwd gebied schaars en zijn nieuwe locaties slechts tegen hoge kosten te ontwikkelen." Om welke gebieden gaat het? De planbureaus laten zich er niet over uit en verwijzen naar het IBO verstedelijking. Enfin, regionale differentiatie dus. Niet overal in de Randstad hetzelfde. En tussen lage economische groei en hoge groei gaapt een groot gat van liefst één miljoen woningen. Wat te doen?

Zou het lukken om binnen de ruimtelijke constellatie van de Randstad verschil te maken? Het druist zo in tegen het dominante gelijkheidsdenken. En waar zal zich hoge groei voordoen en waar lage(re)? Durven de betrokken bestuurders zich hierover uit te spreken? We wachten af.


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *