Amsterdam Makeover 2040

Gelezen in Structuurvisie Amsterdam 2040 (2011) van de gemeente Amsterdam:

Vannacht werd in de Amsterdamse gemeenteraad de structuurvisie Amsterdam 2040 vastgesteld, unaniem en onder luid applaus. Een historische gebeurtenis. Daarmee is het tiende Amsterdamse structuurplan ooit officieel van kracht geworden. Het eerste verscheen in mei 1935 en droeg als titel Algemeen Uitbreidings Plan (AUP). Net als het AUP is dit tiende plan weer een echt langetermijnperspectief voor de hele metropoolregio. De tekst op de achterflap spreekt boekdelen: “De visie bestaat uit vier ruimtelijke bewegingen: uitdijend centrumgebied, langgerekt waterfront, gebogen zuidflank en aantrekkelijk metropolitaan landschap. De vier, letterlijk verknipt en in elkaar gevouwen tot één metropolitaan toekomstbeeld, vormen samen een dynamisch spel van ruimtelijke spanningen dat allerminst eenduidig is. De visiekaart is er een van schotsen en breuken, concreet, niet utopisch. Uiteindelijk zijn alle loss stukken met elkaar verzoend in een metropolitaan beeld dat met vertrouwen naar de toekomst kijkt.” De lezer is daarmee gewaarschuwd. Hier wordt geen utopie gebouwd, geen omvattend ontwerp afgeleverd, maar slechts “een dynamisch spel van ruimtelijke spanningen dat allerminst eenduidig is.” Vier bewegingen? Het waren er aanvankelijk maar drie: ‘Geloof, Hoop en Liefde’. Geloof in de Stad, Hoop op Welvaart, Liefde voor het Landschap.

Wat eind 2004 begon als een gesprek over de ‘creatieve stad’, in 2006 omsloeg in een verhaal over de metropool, en in 2009 grotere vrijheidsgraden voor burgers opeiste (Vrijstaat Amsterdam), is begin 2011 geresulteerd in een breed gedragen visie op een poldermetropool die economisch sterk en duurzaam is. Deze structuurvisie, die slechts de fysieke randvoorwaarden voor een creatieve metropool beschrijft, biedt alle mogelijkheden voor haar inwoners om het beste uit henzelf te halen. Tegelijk ademt ze in woord en beeld een open en creatieve atmosfeer: niet kaderstellend, nauwelijks regulerend, maar bovenal uitnodigend. Het is nu aan de mensen om hun eigen toekomst vorm te geven. En de heldere boodschap aan de buurgemeenten is: wij zijn samen één.


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *