Bijen in Parijs

Gezien op Zembla op 15 maart 2011:

In de documentaire ‘Moord op de honingbij’ onderzocht het televisieprogramma Zembla de recente bijensterfte. Nederland is binnen Europa koploper als het gaat om sterfte van bijenvolken. De oorzaak lijkt te schuilen in het gebruik van pesticiden in de landbouw. Een nieuw soort gif tegen insecten, imidacloprid, wordt als belangrijkste boosdoener gezien. In de jaren ‘90 kwam het op de markt, in Frankrijk werd het verboden nadat daar de afgelopen 15 jaar al 100.000 bijenkasten waren verdwenen. Maar hier mag het nog steeds gebruikt worden. Door de Universiteit van Wageningen wordt hier eerst nog onderzoek gedaan. Bijen zijn belangrijk voor de voedselvoorziening. Tachtig procent van alle planten op aarde zijn afhankelijk van de bestuiving van de bij.

In een juninummer van De Pers uit 2007 (!) las ik dat bijen in grote steden betere overlevingskansen hebben dan op het platteland. In steden is nog voldoende voedsel voor hen te vinden en is het gebruik van pesticiden beperkt. Tjeerd Blacquière, verbonden aan de Universiteit van Wageingen: “In stedelijke gebieden zijn veel infrastructurele werken, waardoor akkeronkruiden een kans krijgen. Stedenbouw geeft ruige stukken groen, en veel tuintjes. Allemaal gunstig voor de bij. Maar op het platteland is het alleen maar achteruit gegaan.” Sommige grote steden voeren sinds een aantal jaren een actief bijenbeleid. Zo is Parijs met 400 bijenkasten hard op weg de grootste bijenstad van Europa te worden. Op Scientias.nl lees ik: “Sinds tien jaar mogen er in Parijs geen pesticiden meer worden gebruikt. Dat helpt natuurlijk. De hitte die door alle bedrijvigheid in de stad hangt, wordt ook door de bijen gewaardeerd. Ze gaan zich er eerder door voortplanten. Maar de belangrijkste reden voor het succes van Parijs zijn de bloemen. Die komen tegenwoordig veelvuldiger in de stad voor dan op het platteland. Op balkons, in tuinen, parken en bermen doen de stedelingen er alles aan om de kleur het hele jaar door te behouden. En daar profiteert de bij van”. Fascinerende omkering: de stad als redding van de insecten,  het platteland als ongezond insectenmilieu. Tijdens het congres Overmorgen op 21 april 2011 (amsterdam.nl/overmorgen) spreken Amsterdamse imkers over bijensterfte en wat Amsterdam hieraan kan doen. Weer ergens anders lees ik: Amsterdam telde in 2004 175 hobby-imkers. Elk hield gemiddeld vijf tot zeven bijenvolken. Samen zijn dat circa 600 volken. In totaal vliegen er 50 miljoen bijen in en rond Amsterdam. Is dan niet Parijs maar Amsterdam de echte bijenhoofdstad van Europa?


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *