Bumbling down

Gelezen in ‘The Vanishing Land’ (1985) van Robert West Howard:

Afbeeldingsresultaat voor robert west howard

In 1813 schreef president Thomas Jefferson dat de Verenigde Staten vooral agrarisch moesten blijven. Want zouden de mensen in grote steden gaan wonen, dan werden ze corrupt, net als in Europa, en zouden ze ‘elkaar opeten’ net zoals in Londen en Parijs. De Verenigde Staten bleven echter niet agrarisch. Toen Woodrow Wilson honderd jaar later president werd, leefden de meeste Amerikanen al in grote steden. De VS werden destijds inderdaad gezien als het meest corrupte land ter wereld, meer nog dan Duitsland, Engeland of Frankrijk. Grond- en vastgoedprijzen in New York en Chicago stegen tot ongekende hoogte; speculatie was aan de orde van de dag; steden beslisten over de prijzen van granen en voedsel, die ze bewust laag hielden. “Bossism and bureaucracy became a way of life.” Een jaar later begon de Eerste Wereldoorlog. Over de visie van Jefferson schreef Robert West Howard in 1985 in ‘The Vanishing Land’ instemmend, alsof de president de ontregeling van het Amerikaanse platteland had voorzien. Jefferson, noteerde hij, wist dat dit patroon zo oud was als de piramides en het Parthenon. Alle grote beschavingen gaan uiteindelijk ten onder aan de trek naar de grote steden en de veronachtzaming van het platteland. “The United Stated bumbled down the same road because of the way in which technology developed. Throughout the nineteenth century, all forms of machine power favored centralization.” Wie het platteland veronachtzaamt zal vroeg of laat het loodje leggen. Nee, dit kon alleen maar verkeerd aflopen.

Dit pessimistische toekomstbeeld van West Howard verschilt niet wezenlijk van dat van Lewis Mumford, de architectuurcriticus uit New York uit de eerste helft van de twintigste eeuw die ik in mijn boek ‘De toekomst van de stad’ heb opgevoerd als penvoerder van een sterk antistedelijk conservatisme. Beiden zochten, net als Jefferson, de wortels van de beschaving en de democratie op het platteland, niet in metropolen. Een gezond platteland zou de kern zijn. West Howard: “Green pastures and country folk are directly essential to our future.” Maar het land verdween en de machines rukten op. “Meanwhile, industry ‘modernizes’ by replacing skilled workers with robots and by stressing computer and electrical engineering degrees for new workers.” Dat was dertig jaar geleden. Inmiddels is het land van West Howard zo goed als verdwenen. Nog steeds echter leven er mensen op het platteland, en zij hopen dat het tij zal keren en dat iemand hen zal redden. Donald Trump misschien? Het verlies aan democratie wijten ze aan de voortwoekerende metropolen met hun groeiende ongelijkheid, bureaucratie en speculatie, en die het platteland achterstellen of zelfs verwaarlozen. In Nederland vind je mensen die er net zo over denken. Hun gram richten ze op de grote stad, die in hun ogen veel te veel aandacht krijgt. Het platteland democratischer dan de grote stad? Nog even en we krijgen weer oorlog.


Posted

in

,

by

Comments

3 responses to “Bumbling down”

  1. Paul Rijnaarts Avatar

    Met die oorlog zal het wel loslopen Want sinds de grote 30-jarige oorlog in het verlengde van onze tachtigjarige oorlog in de 16e en 17e eeuw zijn slagen te velde opgevolgd door slagen om steden. De slag op het veld was er om legers te decimeren, de slag om de steden was de gevoelde noodzaak vooral daar te heersen.Stalingrad is het bekendste voorbeeld uit deze geschiedenis. Lees ook het boek “De Nar” van Daniël Kehlmann en u zult begrijpen dat het platteland veroveren er niet toe doet. Legers moeten elkaar te velde verslaan, maar daarna steden veroveren. Die doen ertoe. Ook in Irak en Syrië hebben we dat gezien.

  2. Paul Rijnaarts Avatar

    n mijn vorige reactie heb ik “De Nar” als titel genoemd. Dit moet “Tijl” zijn. Sorry maar het andere was een tijdelijke werktitel voor de voortreffelijke vertaling.

  3. Paul Rijnaarts Avatar

    Zie ook de uitstekende recensie in de Volkskrant-bijlage van 6 januari.Werkelijk een boek dat u moet lezen. Staat al maanden op no. 1 in de Duitse lijst van Der Spiegel, het belangrijkste maandblad van Duitsland.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *