City of glamour (without growth)

Gelezen in The Local van 14 oktober 2008:

Het is belegen, maar na het verschijnen van Ed Glaeser’s ‘Triumph of the City’ weer hoogst actueel. In de Zweedse krant The Local verscheen najaar 2008 een artikel van de hand van Nima Sanandaji over de enorme impact van het gedachtegoed van Richard Florida op de economische politiek van de meeste Zweedse steden. De kop luidde: “Stagnation in your town? Blame Florida.” Richard Florida vergeleek hij met Ed Glaeser. De laatste vond hij beter. Zijn stelling was dat door toedoen van Richard Florida de meeste Zweedse steden hun geld waren gaan steken in verkeerde zaken: hippe horeca, festivals, musea en andere culturele voorzieningen, allemaal in de hoop creatieven en twintigers aan te trekken. Onzin dus. En het erge is, al die steden verwaarloosden ondertussen gewoon het ondernemersklimaat. Hoge belastingen en regeldruk bleven gehandhaafd, terwijl dat juist de zaken zijn die steden zouden moeten aanpakken. Sanandaji is verbonden aan de rechtse denktank Captus in Zweden. Aanhangers van Florida in Zweden zijn volgens hem overwegend sociaal-democraat. Voor linkse mensen is hij daardoor misschien verdacht, maar zijn argumenten lijken me serieus te nemen, zeker nu met ‘Triumph of the City’ in de hand.

Sanandaji noemt het voorbeeld van Berlijn. De Duitse hoofdstad voerde de afgelopen jaren een beleid waarbij galeries, modefestivals, hippe café’s en ongewone winkels  de hoofdrol speelden in de stadsontwikkeling. De Berlijnse bureaucraten echter bleven ondernemersinitiatieven hinderen en, arm als de stad is, de belastingdruk is er nog altijd hoog. Sanandaji: “The result of these policies, aiming to market Berlin as “a city of glamour” and attracting the creative class, has been rampant unemployment. Between 2000 and 2006, the European Union spent 1.3 billion euros attempting to curb Berlin’s economic crisis.” Nadere bestudering van de indexen van Florida van creatieve steden in zowel Zweden als Amerika maakte Sanandaji duidelijk dat de steden die hierop hoog scoorden economisch helemaal niet zo goed presteerden en omgekeerd, dat steden die laag scoorden het vaak juist opvallend goed deden. Zeker, de uitgaven aan kunst, cultuur, goed eten en luxe goederen stegen de afgelopen jaren fors, maar dat gold voor heel Zweden. “However, the strategy underlying this development has been based on a sound policy platform prioritizing business and growth, rather than a Berlin-style attitude emphasizing public subsidies of culture over conditions for families and businesses. Cultural development has occurred in the wake of a growing economy, not the opposite.” Daarbij beriep hij zich op Ed Glaeser: “According to observations made by Harvard professor Edward L. Glaeser, Florida´s definition of the creative class is largely based on the proliferation of well-educated people. Councils containing large numbers of educated people are defined as being creative”. Kortom, de index vanFlorida toont geen economie, maar uitgavenpatronen. Inmiddels is er ‘Triumph of the City’. Nu kunnen we vaststellen of de Harvard professor hem ook gelijk geeft. Glaeser, over Richard Florida, droogjes: “As much as I appreciate urban culture, aesthetic interventions can never substitute for the urban basics.”


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *