Democratie in Purmerend

Gehoord in Purmerend op 21 december 2010:

Purmerend bestaat 600 jaar. Gisteravond gesproken met lokale bestuurders in het voormalige burgerweeshuis te Purmerend. Ik zat aan tafel naast een ambtenaar van de gemeente en een van de wethouders. We hadden het over het lokale stemgedrag en de opmerkelijk hoge score van de PVV bij de laatste twee verkiezingen: 26 procent. Bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten wordt zelfs 30 procent PVV-stemmers verwacht. Is dat onrustbarend? De wethouder, zelf van de Stadspartij, dacht dat de oorzaak vooral gelegen was in het feit dat bijna alle Purmerenders uit Amsterdam afkomstig zijn. Ieder wil dat de spreekwoordelijke deur na hem of haar gesloten wordt, want niemand wil de grotestadsproblemen naar binnen halen, ook de allochtonen niet. De ambtenaar – iemand met een gedegen onderzoeksachtergrond – wees me op het feit dat in steden als Purmerend in de eerste plaats op personen wordt gestemd. Men kent elkaar, dus als iemand een goed politicus is stemt men op hem of haar ongeacht de politieke achtergrond. De bevolking van Purmerend heeft een zeer heterogene, overwegend Amsterdamse achtergrond, waarbij zeker de helft van de beroepsbevolking nog altijd in Amsterdam werkzaam is. Vaak betreft het creatieve beroepen, in de media, de mode, visagistes, cameramannen, geluidstechnici. Vandaar ook het opmerkelijk rijke cultuurleven in Purmerend. Als om haar onderzoek kracht bij te zetten vertelde ze me dat er ooit een politicus van een lokale partij verkozen was die een medewerker van de VPRO bleek te zijn en die een reportage van zijn bestaan als politicus wilde maken. Ook de VPRO houdt dus domicilie in Purmerend.

Maar wat zijn dan de grote problemen waar Purmerend mee worstelt?, vroeg ik bezorgd. Geen van tweeën wist het me te vertellen. De  werkloosheid is gering, de stad van 80.000 inwoners kent al twintig jaar een sterk armoedebeleid (‘voortkomend uit de hechte sociale verbanden en het zorgen voor elkaar dat in de Amsterdamse buurten bestond’). De nabijheid van Amsterdam is zonder meer voordelig voor Purmerend. Nee, als het Amsterdam goed gaat, gaat het Purmerend ook goed. Nu ja, het overdekte winkelcentrum was ooit omstreden geweest. Maar eigenlijk waren er helemaal geen problemen. Of toch. Grappend verzocht de burgemeester van Amsterdam namens een van zijn secretaresses die zelf woonachtig is in Purmerend, het probleem van de vuilcontainers aan te kaarten. Nu begonnen mijn informanten te grinniken. Zeker, veel ophef werd er door burgers gemaakt over het nieuwe vuilophaalsysteem. Purmerenders worden sinds kort geacht hun vuilcontainer precies binnen de lijntjes op het trottoir voor hun huis te zetten. Doen ze dat niet, dan kan het geautomatiseerde systeem niet goed werken en moet de bestuurder van de vuilnisauto zijn voiture uit om de container recht te zetten. De gemeente dreigt nu met boetes. Dat houdt de gemoederen in Purmerend danig bezig. Welkom in Utopia! Welkom in het rijk van Thomas More! Dit gaat de PVV in de kaart spelen!


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *