Hoe kwetsbaar is de metropool?

Gelezen in De Volkskrant van 9 februari 2008:

De Britten leunen zwaar op hun hoofdstad, steeds zwaarder. Inmiddels is het hevig verstedelijkte Groot-Brittannië afhankelijker van Londen dan het relatief lege Frankrijk van hoofdstad Parijs. Dat komt door de toenemende concentratie van financiële instellingen, wereldwijd, in de Britse hoofdstad. Volgens De Volkskrant komt dat door de gunstige tijdzone waarin Londen ligt. De werkelijke reden is natuurlijk de Big Bang van 1986 die de City er weer bovenop heeft gebracht: in dat jaar werd de hele Londense beursvloer gedigitaliseerd. En het neoliberalisme van Thatcher, plus dat van Reagan en de opening naar het kapitalisme van Deng Xiauping hielpen mee. Enfin, als Londen een land zou zijn, was haar economie nu groter dan die van Zwitserland of Zweden. Volgens De Volkskrant maakt dit Londen erg kwetsbaar. Door de crisisachtige toestand op de financiële markten vreest men dat met name Londen, en daarmee Groot-Brittannië, fikse averij kan oplopen. Van de uitbundige economische groei van de afgelopen jaren kwam voor Engeland liefst 30 procent uit Londen. "Hetzelfde geldt voor de schatkist: 30 procent van alle winstbelasting komt uit de piepkleine City." Piepklein? In de Londense City gaat het wel mooi om 1,3 miljoen banen (ter vergelijking: op Schiphol werken in totaal 63.000 mensen). In Groot-Brittannië zijn op dit moment zeven miljoen mensen werkzaam in de financiële sector. Dat is twintig procent van de totale werkgelegenheid. De Volkskrant acht de Britse en met name Londense economie hiermee erg kwetsbaar.

Wat is kwetsbaar? Het gaat hier om vele, vele bedrijven en bedrijfjes, het gaat om een waanzinnige clustering van zakelijke en financiële dienstverlening met een ongelooflijk innovatief vermogen. Terecht wijst de burgemeester van de borough waarin de City ligt op al die innovatie. Hij denkt dat de Londense economie de klap snel te boven zal komen. Kwetsbaarheid is iets heel anders. Kwetsbaar is bijvoorbeeld de luchthaven Schiphol. Daar is de helft van alle werkgelegenheid (liefst 25.000 banen) geconcentreerd binnen één bedrijf: KLM. En dat bedrijf is een paar jaar geleden overgenomen door een ander, Frans bedrijf. Als dat bedrijf slecht geleid wordt of als het besluit zijn activiteiten te concentreren in Parijs, is het bekeken met de Nederlandse hub. Dàt is pas kwetsbaar.


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *