Machtige regels

Gelezen in NRC Handelsblad van 8 september 2009:

Wiebe Eybers was geïnteresseerd. Ik sprak hem in de Vrijstaat over recent psychologisch onderzoek naar macht en hoe machtige mensen morele dilemma’s oplossen via regelgeving. Dit onderzoek kende hij niet. Ik heb het nagezocht, het stond in de zaterdagse bijlage van NRC Handelsblad van 8 september 2009. Het artikel van Ellen de Bruin blijkt gebaseerd op onderzoek gepubliceerd in de Journal of Personality and Social Psychology van afgelopen augustus. Het betreft Tilburgs onderzoek. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat mensen met gevoel van macht aan regels hechten en "dat mensen met macht beloningen en straffen het liefst volgens regels uitdeelden."

Over het algemeen dienen regels om de bestaande machtsstructuren te stabiliseren. Daarom hechten mensen met macht er zo aan, schrijven de psychologen. Mensen zonder macht zijn juist geneigd om naar de uitkomst van een moreel dilemma te kijken, omdat ze er baat bij hebben om eventuele onrechtvaardigheden bloot te leggen. "Wat ook meespeelt: mensen met macht nemen de wereld over het algemeen op een wat meer abstracte en stereotiepe manier waar dan mensen zonder macht."

De onderzoekers benadrukken dat ze niet hebben aangetoond dat macht mensen corrumpeert. Een gevoel van macht verandert slechts de manier waarop mensen nadenken "of beter gezegd, waarop ze niet nadenken." Mensen hebben namelijk heel snel een gevoel over wat goed is om te doen.

Er bleek één uitzondering op de regel dat mensen met macht hechten aan regels. Als de regels iemand met macht benadeelden, dan koos die er wel voor om ze te omzeilen.


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *