Politieke wingewesten

Gelezen in NRC Handelsblad van 5 februari 2010:
Je kon de klok erop gelijk zetten. In 2010 begint in Nederland het grote debat over de bevolkingskrimp. Waarom? Omdat het eerste cohort babyboomers dit jaar met pensioen gaat. Vanaf nu gaat de vergrijzing van de Nederlandse bevolking in de versnelling. En kort daarna zal in grote delen van Nederland de bevolkingskrimp een aanvang nemen. Je zag het al jaren aankomen, maar de wethouders, burgemeesters en projectontwikkelaars wilden er niets van weten. Zelfs de Nota Ruimte van de vorige regering repte er met geen woord over. Ik voorspel u een parlementaire enquete binnen tien jaar, waarbij de enquetecommissie aan de minister van VROM zal vragen waarom zijn voorganger dit allemaal niet had voorzien. "Meneer, uw departement wist toch van de demografische prognoses? Waarom deed u er niets mee?" Hij zal antwoorden: "Destijds bedreven wij geen ruimtelijke ordening meer. Wij lieten alles over aan de markt."
 
"Een duivels dilemma," noemt wethouder Custers van het Limburgse Margraten de kwestie in NRC Handelsblad. Eigenlijk zou hij nog woningen moeten bijbouwen, zegt hij, maar over tien jaar krimpt zijn bevolking genadeloos. Hoezo dilemma. Gewoon niet meer bijbouwen als je het nu al weet. Nu zegt de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken dat gemeenten in krimpgebieden moeten stoppen met woningen bijbouwen. "De staatssecretaris noemde Blauwe Stad, even buiten Winschoten, als voorbeeld. Volgens Bijleveld blijkt in dit nieuwbouwproject hoe moeilijk het is om potentiële kopers naar dunbevolkte gebieden te lokken." In plaats van een streng planologisch regime buiten de groeigebieden rond Amsterdam en Utrecht uit te vaardigen roept ze alleen maar: "jongens, doe het nou niet." Het klinkt tamelijk onbeholpen. En minister Van der Laan probeert alleen maar stemmen te winnen in de krimpgebieden door ze voor te houden dat er rijksgeld komt voor grootschalige sloop. Maar dat geld heeft hij helemaal niet. Het zijn politieke wingewesten. Jammer voor de minister dat de populatie kiezers in deze gewesten stelselmatig minder wordt. Ik voorspel u een parlementaire enquete. Het wordt een groot schandaal.

Posted

in

by

Tags:

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *