Stadstaat

Gelezen in S&RO (Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening) 2006 nr. 4:

Sinds deze jaargang schrijft de nieuwe hoofdredacteur van S&RO, Ries van der Wouden, een redactioneel in elk nummer van zijn tijdschrift. Onder de kop ‘Dubbelstad’ gaat hij in het nieuwe nummer 4 in op de actualiteit van het dubbelstadfenomeen in het Almeerse: de toenadering tot Amsterdam en het opvoeren van het concept ‘dubbelstad’. Op het eind van zijn redactioneel debiteert hij een paar gedenkwaardige noties. Die noties zijn extra van belang nu een commissie-Kok, in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken een advies voorbereidt over de bestuurlijke organisatie van Nederland en die van de Randstad in het bijzonder. Van der Wouden schrijft: "De Deltametropool is sterk gebaseerd op de collegialiteit en complementariteit van de vier grootstedelijke gebieden. Die stonden al enigszins onder druk doordat de sterkste groei al jaren in de regio Amsterdam geconcentreerd was. Met de plannen voor de dubbelstad wordt die groei verder gefaciliteerd."

Maar dan komt het: "De regio Amsterdam evolueert van primus inter pares tot het dominante grootstedelijke gebied van de Randstad. Een soort postindustriële versie van de situatie in de zeventiende eeuw. De positie van Amsterdam in Nederland gaat daarmee iets meer op die van Londen in het Verenigd Koninkrijk lijken. Diens burgemeester Ken Livingstone stelde onlangs half serieus vast dat Londen wel eens een onafhankelijke stadstaat zou kunnen worden. Dat hoor ik Job Cohen nog niet zeggen, maar toch is de ontwikkelingsrichting dezelfde." Waarop Van der Wouden, die in het dagelijks leven topambtenaar bij het Ruimtelijk Planbureau in Den Haag is, laat volgen: "Ik denk niet dat dit slecht is. Het is beter de grootstedelijke ambities te concentreren op plaatsen waar de reële groeimogelijkheden zijn dan achter het concept van de Deltametropool aan te blijven lopen." Ik schreef het al, gedenkwaardige noties. Ik hoop dat de leden van de commissie onder leiding van Wim Kok deze noties ter harte neemt. Ze snijden namelijk hout.


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *