Crafting the City

On 18 maart 2015, in economie, monumentenzorg, by Zef Hemel

Gehoord in City Hall van Seoul op 14 maart 2015:

 

Van 1967 tot 1977 functioneerde Sewoon Sangga in Seoul uitstekend, het Modernisme, naar het schijnt, leek hier buitengewoon succesvol. Maar aan dat succes van deze oudste hoogbouw van Seoul met liften, skywalks en arcade kwam eind jaren zeventig abrupt een einde. Erger, het kilometerlange betonnen object bleek buurten aan weerszijden te isoleren, ze belemmerde groei en welvaart. Even snel als ze opkwam, raakte ze weer in verval. Uiteindelijk werd ze door iedereen vergeten. Tot burgemeester Lee besloot de verhoogde snelweg Chenggyeocheon Goga af te breken. Deze snelweg doorkliefde het gebouw. Ervoor in de plaats kwam een verdiept park. Het leidde in 2013 tot een drastischer plan om het hele gebouw af te breken en ook dit te vervangen door een langgerekt park haaks op Chenggyeoncheon. Op die manier hoopten stad en ontwikkelaars hoogbouw aan weerszijden aantrekkelijk te maken. Toen activisten rond professor Jong ho Lee echter de monumentale waarde van het complex en de buurt aan de vergetelheid ontrukten, koos de nieuwe burgemeester voor behoud. Bovendien gebood hij herstel van de structuur daar waar deze in het verleden door een snelweg dwars door het complex was gebroken. Echter, die interventie, samen met het afbreken van de snelweg en de vervanging door een park, kan straks wel eens aanleiding geven tot ongewenste gentrification van de buurt. Wat te doen?

In een kleine groep ontwikkelden we in slechts twee dagen tijd een alternatief ontwikkelingsproces voor gebouw en buurt. Zodra de skywalk zal zijn hersteld (eind 2016) beginnen we een biënnale over ‘Crafting the City’: een zich herhalend festival over ambachten en ook de recyclingindustrie die in de buurt aan weerzijden van Sewoon Sangga worden gepraktiseerd en daar levend zijn gehouden. Twaalf ontwerpers trekken daartoe de komende twee jaar de buurten in, op zoek naar kennis en vaardigheden die tijdens het festival in Sewoon Sangga naar voren zullen worden gehaald. Op deze manier zal het modernistische complex in plaats van een barrière een bindend element in de buurt worden, met op de publieke skywalk een bijzonder evenement dat belangstellenden uit  heel Seoul en wellicht de hele wereld zal trekken. Alle nijverheid in de slums – zal een impuls krijgen, niemand hoeft het gebied gedwongen te verlaten en het monumentale complex krijgt een nieuwe betekenis. Wat door de burgemeester werd beloofd – “to invigorate the existing small & medium enterprises as an innovation hub, to strengthen the capabilities of the local communities and to integrate architectural layers into the historic urban tissues” – wordt daarmee zeker gesteld. Doen?

Tagged with:
 

Sewoon Sangga

On 17 maart 2015, in monumentenzorg, participatie, stedenbouw, by Zef Hemel

Gehoord in City Hall van Seoul op 13 en 14 maart 2015:

Drie dagen lang werkten we verwoed aan een alternatief ontwikkelproces voor Sewoon Sangga, Seoul. De modernistische arcade, een megastructuur uit 1967 en ontworpen door Chung-hee Park, is een kilometer lang en 50 meter breed gebouw. Aan weerszijden liggen à niveau brede publieke loopstraten, waar onderdoor het lokale verkeer raast. Bovenop het dek bevinden zich drie verdiepingen met winkels en groothandelsbedrijven en hier en daar vier extra verdiepingen met woningen. De enorme betonnen arcade ligt midden in een druk woon-werkgebied, van oorsprong een slum waar Koreaanse vluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook later, na de turbulente onafhankelijkheidsstrijd van Korea, een goed heenkomen zochten. Van oorsprong waren de woningen in dit stadsdeel opgetrokken uit hout. De Japanse kolonisator had na de verwoestingen die brandbommen hadden aangericht in Tokio hier een ontruiming bevolen van een strip over een lengte van een kilometer, vijftig meter breed, als een soort brandgang door de vuurgevoelige houten stad. Na de oorlog was in die open ruimte Sewoon Sangga gebouwd.

Een paar jaar terug vatte de stad het plan op de modernistische megastructuur – inmiddels overwoekerd door illegale bouwsels en helemaal onderdeel geworden van de slum – af te breken en te vervangen door een langgerekt park. Langs de kilometerlange parkstrook zouden vervolgens wolkenkrabbers verrijzen. De slum met al zijn workshops en neringdoenden zou compleet verdwijnen. Architecten protesteerden. De nieuwe burgemeester kwam onlangs op het besluit terug. Onze conferentie, getiteld ‘Beyond Big plans’, was bedoeld om een alternatief  proces te ontwikkelen. De sloop van Sewoon Sangga is dankzij de activisten inmiddels stilgelegd. Er loopt een prijsvraag voor herstel van het ooit ononderbroken dek precies op de plek waar een aantal jaren geleden de snelweg is afgebroken en de Cheongyecheon stroom werd teruggebracht. Wat te doen? We waren er snel over eens dat met de restauratie van de verhoogde loopstraat onherroepelijk een proces van gentrification in gang zou worden gezet, waardoor de bewoners en bedrijfjes in het dichtbevolkte gebied alsnog het veld zouden moeten ruimen. Het activisme was op behoud van de monumentale architectuur gericht en niet op de buurt. Ons doel was de zittende bewoners in het hele gebied bij de upgrading te betrekken en maximaal te laten profiteren van de ontwikkelingen die zeker zouden plaatsvinden. Onze strategie? Daarover een volgende keer.

Tagged with:
 

De mooie deeleconomie

On 12 maart 2015, in infrastructuur, stedelijkheid, by Zef Hemel

Gehoord in De Pijp in Amsterdam op 8 maart 2015:

 

In vijf jaar tijd heb ik mijn buurtje in de Amsterdamse De Pijp drastisch zien veranderen. Op het pleintje en de stoepen staan nu gemiddeld zes scooters geparkeerd, vijf jaar geleden waren dat er nog nul. Liefst ‘s nachts rijden de eigenaren ermee vlak voor mijn deur langs, de gevels bijna schampend. De jongelui hebben daarnaast hippe fietsen en vaak ook een kleine snelle auto, die ze bijna niet gebruiken. Die staan op straat geparkeerd, de fietsen vullen de rekken. De gemeente heeft een flink aantal rekken bijgeplaatst. Alles is echter permanent bezet, zowel de parkeerplaatsen als de fietsenrekken, want de dure vervoermiddelen worden bijna niet gebruikt. Zelfs het speelpleintje voor de kinderen is nu een permanent parkeerterrein voor fietsen geworden. Marokkaanse jongens (de buurman kent ze) stelen hier alles wat los en vast zit, elke week is het wel raak. En soms komt de gemeente fietsen wegsnijden. Het ruimt even op. De oorzaak van dit alles is de grootschalige verkoop van de kleine sociale huurwoningen in de buurt door de Amsterdamse woningbouwcorporaties. Werkloze armoedzaaiers en bijstandsmoeders maken plaats voor studenten en vooral yuppen. Hun held is Willem Holleeder op zijn scooter, de misdadiger van Zuid. En Amsterdam is voor hen één grote uitgaanswereld. Lol!

Met mijn kinderen gaat het vooralsnog goed. Ze kunnen nog steeds opgroeien in de grote stad. We zien ook dat de gemeente zijn best doet om de buurt leefbaar te houden. Maar er is één ding dat we bijna niet meer kunnen verdragen. Dat zijn de alarmsystemen van de scooters. Elke nacht is het wel raak. Snerpend en tergend lang gaan de claxons over. Vaak is er niets aan de hand. De eigenaren voelen zich voor de overlast niet verantwoordelijk. Sterker, ze hebben niet eens door dat ze de buurtbewoners ermee terroriseren. Het gaat immers om de veiligheid van hun kostbaar bezit. Een jonge buurvrouw sprak ik er laatst op aan. Ze reageerde hevig verontwaardigd. Uiteindelijk gaf ze toe dat de meeste scooteralarmsystemen slecht zijn afgesteld. Er verandert echter niets. Verderop, in de grachtengordel, komen de bewoners in opstand tegen de grote drukte. En de Tweede Kamer verhindert Amsterdam om de scooterterreur aan te pakken. Ik wil niet verhuizen. Wanneer stappen mijn jonge buurtgenoten eindelijk eens in die mooie deeleconomie?

Tagged with:
 

Kosovo-style

On 4 november 2010, in stedelijkheid, wonen, by Zef Hemel

Gelezen in Financial Times van 30 en 31 oktober 2010:

In de titel herkennen we de verwijzing naar George Orwell’s ‘Down and Out in Paris and London’ – de beschrijving van de avonturen van de Engelse schrijver in de armste buurten van Parijs eind jaren twintig. Echter, Edwin Heathcote’s ‘Down, socially cleansed and out in Paris and London’ in de Financial Times van afgelopen weekeinde gaat minder over de Franse hoofdstad dan over Londen, de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk. Wat is er aan de hand? De conservatieve regering van David Cameron heeft recentelijk zijn drastische voorstellen voor afbouw van de huursubsidies bekend gemaakt. Die zullen ertoe leiden dat 82.000 huishoudens met lage inkomens hun woningen in het centrum van Londen moeten opgeven. De voorstellen zijn zo dramatisch dat de conservatieve burgemeester van Londen, Boris Johnson, zijn partijgenoten in de regering beschuldigt van ‘Kosovo-style sociale cleansing’. Heathcote vindt de vergelijking wat overdreven, maar herkent het patroon en acht het inderdaad zorgwekkend wat er nu gebeurt. “Throughout the developed world worries are being expressed that shrinking state services risk turning diverse centres into deadening ghettos of wealth.” Erger nog, “the same trend may cripple the capacity of global cities to do what they do best: change, adapt and mould themselves to each new age.” In New York en Parijs gebeurde het al, terwijl buurten gentrificeerden, bezetten bankiers, ontwerpers en toeristen het centrum; authenticiteit ruimde het veld. De vraag is, aldus Heathcote, of dit in Londen nu ook gaat gebeuren.

Johnson wijst de Britse regering erop dat de gentrificatie van Parijs ertoe heeft geleid dat de banlieus volstroomden met lagerbetaalden, vaak van Afrikaanse komaf. Londen, dat nog altijd bekend staat om zijn rommelige menging van arm en rijk, dreigt nu dezelfde vlucht naar buiten te gaan beleven. Edwin Heathcote, de architectuurcriticus van de FT, meent dat de trend reeds was ingezet bij de ‘’right to buy’-maatregelen van partijgenote Margaret Thatcher begin jaren tachtig en dat Johnson weinig recht van spreken heeft. Toen al werd een begin gemaakt met de afbraak van de sociale woningbouw in Groot Brittannië. Het echte probleem, voegt hij daaraan toe, is dat er te weinig sociale huurwoningen worden gebouwd, ook in Londen. De huursubsidies die nu worden ingeperkt, vervingen destijds de kostbare overheidsbijdragen aan sociale nieuwbouw. Als die subsidies ook nog eens wegvallen blijft er helemaal niets meer over. “If London is to remain a vibrant city  the kind of socially and racially diverse centre praised by thinkers like Richard Sennett and Richard Florida – its housing cannot entirely be left to the market.” Om zijn argument kracht bij te zetten haalt hij Jane Jacobs aan. “Ms Jacobs also wrote that ‘our cities contain people too poor to pay for the quality of shelter that our public conscience (quite rightly, I think) tells us they should have.” Een voorbode van een Nederlandse discussie?

Tagged with:
 

Gentrification is goed/fout II

On 20 augustus 2008, in politiek, wonen, by Zef Hemel

Gelezen in The Endless City (2008) van Ricky Burdett en Deyan Sudjic:

In haar bijdrage aan The Endless City beschrijft Susan Fainstein, werkzaam aan Columbia University, in hoofdlijnen de ontwikkeling van New York sinds de rellen in Lower East Side in de jaren ’80. Of eigenlijk gaat ‘Behind the Boom’ over de toestand in New York na 9/11. Die toestand omschrijft ze als een die, gemeten over de afgelopen veertig jaar, misschien nog nooit zo rustig en welvarend is geweest. Tegelijk vindt ze het als sociaal bewogen geograaf moeilijk om hem eenduidig te kwalificeren. Want nog steeds heerst er grote armoede, de middeninkomens verlaten nog steeds de stad, en de inkomensverschillen tussen rijk lopen zelfs steeds sterker uiteen, met een factor vijftig maar liefst, en de segregatie tussen zwart en wit bestaat nog steeds. Het goede nieuws is dat de economie van de stad het goed doet en kennlijk tegen een stootje kan en dat gentrification èn immigratie zorgen voor leven in de tent, overal. Ja, Fainstein ziet gentrification nu als een positieve kracht zonder welke de stad de deindustrialisatie en de vele schokken niet goed had doorstaan. Nog steeds is ze negatief over het beleid van burgemeester Koch, die projectontwikkelaars en bedrijven subsidieerde, in plaats van de armen te ondersteunen. Ook zijn opvolgers Dinkins, Giuliani en Bloomberg hebben het in dat opzicht niet beter gedaan, al zijn ze gestopt met financieel ondersteunen van de private sector. Giuliani koos voor het bestrijden van de criminaliteit, later moest de Economic Development Corporation stevige vastgoedprojecten helpen ontwikkelen en Bloomberg koos voor infrastructurele verbeteringen. Pas recentelijk, met het PlaNYC, is er weer sprake van ruimtelijke ordening.

Ondertussen deed de genrification rustig zijn werk. Het resultaat is iets, aldus Fainstein, wat lijkt op wat ook in Europese steden gebeurt, "as the centre, which includes parts of Brooklyn as well as Manhattan, gentrifies." En dan vervolgt ze: "To some extent the outer boroughs, as in many European cities, consist of high-rise buildings sheltering working- and lower-middle-class households. But little is currently happening on that periphery to adequately absorb the households being relentlessly pushed out from the centre, despite a surge in new housing construction in the Bronx, Brooklyn and Queens. At the same time the suburban ring around New York remains largely unaffordable. The result is that many families are moving to exurban areas on the far edge of the metropolitan area or are doubling up with friends and relatives in the boroughs." Kortom, gentrification ‘verdringt’ de armen. Uiteindelijk is ze, ook in de ogen van Fainstein, dus toch weer de boosdoener.

Tagged with:
 

Gentrification is goed/fout

On 14 augustus 2008, in politiek, wonen, by Zef Hemel

Gelezen in ‘Variations on a Theme Park’ van Michael Sorkin (redactie), 1992:

Volgens sommigen is gentrification puur slecht. Vooral in linkse kringen wordt het proces waarbij hele stadswijken en buurten min of meer spontaan opbloeien nog altijd met groot wantrouwen bejegend. Er zou sprake zijn van ‘verdringing’. Ik begreep dat niet, omdat je je stad toch niet wilt laten verloederen. Dus dat er nieuwe, koopkrachtiger bevolkingsgroepen in die stad nodig zijn die de boel weer opknappen en daar grif voor willen betalen, leek mij alleen maar logisch. Bovendien, veel binnenstadsbewoners die het niet breed hebben zijn achterblijvers, ze zouden vaak maar wat graag wooncarriere maken in sociale nieuwbouwwoningen in het groen, liever dan in de oude griebus in de binnenstad of in de negentiende eeuwse wijken. En ook, een stad is dynamisch en na de slechte na- en vooroorlogse jaren treedt met de gentrification eind jaren zeventig eindelijk herstel in. Dat kun je alleen maar toejuichen mits het eerlijk verloopt. Maar nee, gentrification is slecht.

Na het lezen van het essay van Neil Smith in ‘Variations on a Theme Park’ begreep ik ineens waar die negatieve bejegening van gentrification vandaan komt. Dat boek stond al jaren ongelezen in mijn boekenkast (misschien wel zestien jaar), maar omdat ik binnenkort weer naar New York reis nam ik het dan eindelijk ter hand. Ik las over ‘New City, New Frontier: The Lower East Side as Wild, Wild West.’ En ik ontdekte dat je de veroordeling van gentrification alleen maar kunt begrijpen als je hem historiceert.

Het opstel van Smith dateert van het begin van de jaren ’90 van de twintigste eeuw. Centraal staat Tompkins Square Park in de Lower East Side op Manhattan, New York. Daar deden zich in 1988 hevige rellen voor. Smith was getuige. Zijn analyse, een paar jaar later geschreven, is een regelrechte aanklacht tegen het gentrificationproces in de Lower East Side. Tompkins Square Park was de harde scheidslijn tussen een opgeknapt yuppengebied en een verloederde achterstandswijk. In het park hadden de drugsverslaafden en de dak- en thuislozen hun tenten opgeslagen. Ze werden er in 1988 door de politie hardhandig uitgeslagen. Het park werd ontruimd en direct daarna voor veel geld opgeknapt. In de buurt van het park wilden de projectontwikkelaars panden opkopen en voor veel geld weer verkopen. Burgemeester Edward Koch wilde de ontwikkelaars maar al te graag ter wille zijn. New York kroop in die tijd moeizaam uit het economische dal, maar in plaats van sociale voorzieningen te financieren voor de allerarmsten volgde het gemeentebestuur het neoliberale pad van economische herstructurering en gentrification met behulp van kunstenaars en projectontwikkelaars. Dit zette, terecht, kwaad bloed. En dus schreef Smith: "Gentrification portends class conquest of the new city. Urban pioneers seek to scrub the city clean of its working-class geography and history. By remaking the geography of the city they rewrite its social history as a justification for its future. Slum tenements become historic brownstones, and exterior facades are sandblasted to reveal a future past." Huichelachtig dus. Onecht. Asociaal. De woede slaat van de bladzijden af. Zo was het dus. Het was een gevecht in New York tussen links en rechts, tussen rijk en arm, tussen echt en onecht. Die woede zit bij sommige mensen kennelijk nog altijd diep.

Tagged with: