Metropool als middelpunt

Gelezen in Rijksbrede Trendverkenning (juni 2013):

Onlangs verscheen een trendstudie met de zeventien belangrijkste trends in de wereld tot 2025 op een rij. Beleidsmedewerkers op rijksniveau moeten er de komende jaren mee aan de slag, tenminste als het aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken ligt. Het gaat om thema’s waar interdepartementale activiteiten zich volgens haar op zouden moeten richten en waar bestaand beleid aan getoetst zou moeten worden. De eerste trend is een demografische: meer huishoudens, andere samenstelling. De tweede: de metropool als middelpunt. Onze steden groeien en worden steeds meer onderdeel internationale netwerken. Veel jongeren verhuizen naar grote steden. Het platteland krimpt. “De ontwikkeling van de positie van steden ten opzichte van de nationale staat kan verschillende kanten op. Een belangrijke vraag is of (mega)steden een machtiger positie gaan verwerven dan de nationale staat. Een andere belangrijke vraag is welke rol steden en stedelijke regio’s gaan spelen op het internationale toneel. Worden zij een zelfstandige factor van belang, die zelfstandig probeert de internationale agenda’s te beïnvloeden? En wat betekent het toegenomen belang van de stad voor de internationale verhoudingen?”

Ik lees het na een dag waarin studenten afkomstig van eenentwintig universiteiten uit steden van over de hele wereld op de Universiteit van Amsterdam samenkomen voor een vierdaagse International Undergraduate Research Conference over ‘Urban Challenges’, waarin tegelijkertijd een tiental studenten planologie van de School of Urban Planning uit Moskou Amsterdam bezoeken om te leren over duurzame stadsontwikkeling en waarbij twaalf masterstudenten van de ETH uit Zürich vier dagen lang in Amsterdam verblijven om te leren van binnenstedelijke ontwikkeling. Op dezelfde dag wordt er bij de Afdeling Planologie van de UvA een Urban China Seminar gehouden over de toekomst van de Chinese steden met professor Fulong Wu van University College London, en organiseert het Centre for Urban Studies aan de UvA volgende week een Summer School over Housing, People and City Spaces. Allemaal in het centrum van Amsterdam. Is dit een trend?


Posted

in

,

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *