Urbane economie

Gelezen in NRC Handelsblad van 22 juli 2009:

Opnieuw een boeiend artikel over maakbaarheid, opnieuw gaat het over economen, nu over hun onvermogen om de economie beleidsmatig te sturen. Het artikel is afkomstig van Financial Times. Waarom, vraagt de Leuvense hoogleraar Paul de Grauwe zich af, kunnen macro-economen geen eensluidende oplossing verzinnen voor de huidige economische crisis? Het antwoord: ze vetrouwen teveel op hun macro-economische modellen. Die gaan uit van mensen die uitstekend geïnformeerd zijn en de wereld in haar complexiteit doorgronden. Fout, zegt De Grauwe. Mensen hebben ernstige cognitieve beperkingen en begrijpen niet zoveel van de complexe wereld waarin ze leven. "Dit gebrek aan inzicht leidt tot vooringenomen overtuigingen en een collectieve euforie als de deelnemers de risico’s onderschatten, gevolgd door collectieve somberte waarin de risico’s worden overdreven." Daarom is het tijd voor een nieuwe economische wetenschap die niet langer gebruik maakt van modellen. Een oplossing biedt De Grauwe niet. Niet voor niets luidt de kop boven het artikel ‘Macro-economen weten het ook niet.’

Wat De Grauwe hier te berde brengt, schreef de Amerikaanse publiciste Jane Jacobs al in 1984. In ‘Cities and the Wealth of Nations’ beschrijft ze nog veel preciezer – of fundamenteler – waarom macro-economen het niet weten en ook niet kunnen weten: sinds Adam Smith maken ze de fout om macro-economische cijfers op het niveau van de natiestaat te produceren. Ze begrijpen niet dat welvaart wordt gecreërd door steden en niet door naties. Hun berekeningen zeggen dus weinig. Ja, meneer De Grauwe, dat zou een aardig fundament zijn onder uw nieuwe economische wetenschap. Urbane economie. Die zou snel met een oplossing voor de huidige economische crisis komen: stadsontwikkeling.


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *