We want facts!

Gehoord tijdens METREX Meeting Amsterdam van 14 tot 17 mei 2008:

De jaarlijkse vierdaagse METREX Meeting, van het Europese netwerk van metropolen, zit er weer op. Dit voorjaar was Amsterdam de gastheer. De Dienst Ruimtelijke Ordening organiseerde de bijeenkomst. Het onderwerp van de Meeting was ‘innovative metropolitan strategies’. Naast de lezingen vanuit Oslo, Warschau, Rotterdam, Amsterdam en Napels waren vooral de lezingen uit Londen en New York interessant. Robin Thompson, een gepokte en gemazelde Londense planoloog die vanaf het begin de Greater London Authority heeft geadviseerd over ruimtelijke planning, gaf een kijkje in de keuken van de GLA. Daar, zei hij, was men overvallen door het succes van The London Plan, met als gevolg dat iedereen erbij wilde aansluiten. Het plan is door al die belangstelling het raamwerk voor talrijke innovatieve strategieën geworden. Dat had wel als gevolg dat de hoeveelheid en ook de dikte van de plandocumenten hand over hand toenam en dat de planning zodoende erg complex is geworden. Niettemin, liever deze complexiteit, zei hij, dan helemaal geen vooruitgang. Ook onder de nieuwe burgemeester Boris Johnson verwachtte hij een verdere uitbouw van de strategieën en een voortzetting van het Londense succes.

Eerder had Rohit Aggarwalla, directeur van de Major’s Office for Long Term Planning and Sustainability of the City of New York, gesproken. Zijn bijdrage bood evenzeer een kijkje in de keuken, ditmaal van het planningsapparaat van The Big Apple. Het verhaal hierover was alleen al saillant vanwege het fei dat kort tevoren de Staat New York de maatregel van de burgemeester van de stad, Bloomberg, om rekeningrijden op Manhattan te introduceren had getorpedeerd (of althans niet in stemming had gebracht). In zijn bijdrage legde hij sterk de nadruk op de noodzaak van realisme en grondige feitenkennis. Het geld moest op orde zijn (en als er onvoldoende geld was moest dat ook gezegd worden), en de doelen met preciese gegevens onderbouwd. Later, op zaterdagavond tijdens een etentje, vertelde Aggarwalla me hoe uitgerekend de Republikein Bloomberg rekeningrijden tot zijn beleid had gemaakt: uiteindelijk, door uitgebreide feitenverzameling had hij zich laten overtuigen. De democraat Aggarwalla was diep onder de indruk geweest van zijn burgemeester.

Het verklaart waarom hij, Aggarwalla, in zijn lezing zo sterk de nadruk had gelegd op feitenverzameling. Beter had hij de nadruk kunnen leggen op de bijzondere kwaliteiten van zijn burgemeester. Een burgemeester die afgelopen week al van New York naar Londen was gevlogen om zijn nieuwe collega, Boris Johnson, te ontmoeten. Wat een geweldige man!


Posted

in

,

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *