Worse than Thatcher

Gehoord op 26 oktober 2011 in Wuhan, China:

Het recente nummer van S&RO – het vaktijdschrift Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening van het NIROV – staat geheel in het teken van de nieuwe Structuurvisie Mobiliteit en Ruimte van het rijk. De commentaren deden me sterk denken aan de Nederlandse avond tijdens het onlangs gehouden wereldcongres van planners in Wuhan, China. Op donderdagavond 26 oktober organiseerde de Nederlandse delegatie van de International Society Of City And Regional Planners (ISOCARP) een Dutch-Chinese Technical Evening. Ook ik was er te gast. Als gastheer trad op het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het Haagse departement presenteerde er zijn – jawel – nieuwe Structuurvisie Mobiliteit en Ruimte aan circa honderd buitenlandse planners, waaronder vele Chinese vakgenoten. Aanvankelijk dacht ik dat het aanhoudende rumoer in de balzaal van het Marco Polo Hotel te maken had met de kwaliteit van het vertalen, maar dat bleek niet het geval. De Britten hielpen me uit de droom: ze vertelden me dat ze niet konden geloven dat de Nederlandse planners zoiets onbeduidends hadden afgeleverd. Een aansprekende visie op het land – een unieke prestatie van de Nederlanders uit het verleden – ontbrak ten enen male. Nederland was toch altijd een planologisch gidsland geweest? “This is worse than Thatcher.”

Vervolgens spraken de Nederlandse architecten en stedenbouwkundigen die in China opereerden. Zij kregen van de gastheer volop de gelegenheid hun Chinese werk aan de aanwezigen te presenteren. Een voor een toonden ze hun ontwerpen, dikwijls inzendingen voor niet gewonnen wedstrijden. Wat leerden we hiervan over China? Niets. Was dit wel goede stedenbouw? Een vraagteken. En wat had dit te maken met het thema van het congres – ‘liveable cities’? Weinig. Het had er de schijn van dat hier pure handel met Chinese opdrachtgevers werd gedreven, er moest geld worden verdiend. In elk geval voelden de buitenlanders die aanwezig waren in de zaal zich geleidelijkaan overbodig, ze verkozen een voor een de wandelgangen boven de voorgeprogrammeerde zaal. Misschien heb ik het helemaal verkeerd, maar was dit nu een illustratie van de staat waarin de Nederlandse ruimtelijke ordening op dit moment verkeert? Handel drijven, geld verdienen, zonder visie, zonder maatschappelijk ideaal.


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *