Zuidvleugelsores

Gelezen in 9 Steden. Sociaal-economische perspectieven voor de Zuidvleugel van de Randstad (november 2007):

In het nawoord van de kostbare publicatie staat iets anders dan in het voorwoord. Eigenlijk zou datgene wat in het nawoord wordt opgemerkt, in de inleiding moeten staan. Het is belangrijk genoeg. Het betreft ‘constructieve kritiek’ op de structuur van de Zuidvleugel. Voor de goede verstaander: de Zuidvleugel omvat de agglomeraties van Den Haag en Rotterdam, inclusief de Drechtsteden. De kritiek is niet mals.

In het nawoord van 9 Steden, een product van het Atelier Zuidvleugel dat in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam tot stand is gekomen, wordt een zorgwekkend beeld van de Zuidvleugel geschetst: "De Noordvleugel (Amsterdam en omgeving, ZH) en andere omliggende provincies (Noordvleugel is geen provincie, ZH) zijn in de bereikbaarheidsanalyses betrokken. Dit toonde (deze toonden?, ZH) aan hoe de Zuidvleugel in allerlei opzichten het onderspit delft. Door de concentratie van hoge inkomens, hoogstaande voorzieningen en hoger onderwijs in de Noordvleugel, schuift het zwaartepunt voor (van?, ZH) kansrijke plekken in de Zuidvleugel op naar het noorden." Alle gebieden ten zuiden van de Nieuwe Maas doen het slecht. Conclusie: "Als de focus van infrastructurele verbeteringen niet op de samenhang tussen activiteiten ligt, kunnen verbeterde verbindingen ook tot verdere leegloop richting noorden en oosten leiden. Atelier Zuidvleugel stelt dat structurele verbeteringen in de Zuidvleugel alleen kunnen worden bereikt als alle in de Zuidvleugel betrokken partijen unaniem dezelfde kant op kijken."

Alle hens aan dek dus! Het klink Rotterdams. Gek is dat, want ten zuiden van de Zuidvleugel ligt Antwerpen, en Antwerpen is buitengewoon productief. Je zou verwachten dat de Zuidvleugel van die beide buren – Amsterdam en Antwerpen – danig profiteert. Maar dat doet ze niet. Integendeel. Zou het soms komen door de extreme afhankelijkheid van de verkeerde politiek in de nog altijd dominante (wereld)haven? Daarover wordt in 9 Steden niet gerept. Het is allemaal de schuld van de Noordvleugel, lees: Amsterdam. En wat die samenhang betreft, van Joost Schrijnen begreep ik dat er op dit moment 6 miljard euro Rijksmiddelen in de Zuidvleugel wordt gestoken, in interne verbindingen: Randstadrail, Stedenbaan, Rijn-Gouwelijn, etcetera. En minister Eurlings van Randstadzaken wil ook nog eens de A4 door Midden-Delfland heentrekken. Het kan niet op. Wat wil de Zuidvleugel nog meer?


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *