Category: planningtheorie

 • Harmonie met de omgeving

  Harmonie met de omgeving

  Begin 2021 zag ik Ulay was here in het Stedelijk Museum Amsterdam. Vanaf dat moment was ik in de ban van de performance kunst. Moet ruimtelijke planning niet ook performance zijn? Het gaat toch om betekenisgeving? Gedurende mijn verblijf in de Oude Kerk in Amsterdam in 2019 had ik me als planoloog onttrokken aan de…

 • De middelvingers van EZ

  De middelvingers van EZ

  Op onze wandeling kwamen we te spreken over participatie. Wanneer werkt deze en wanneer niet? Aanleiding was de omstreden besluitvorming rond de aanleg van de nieuwe hoogspanningsleiding tussen Eemshaven en Vierverlaten, dwars door Groningen. Ze was er als burger vanaf het begin bij betrokken geweest. Ze wilde me erover vertellen want het zat haar enorm…

 • C.W.W. van Lohuizen (1932-2023)

  C.W.W. van Lohuizen (1932-2023)

  Vorige week overleed Wali van Lohuizen, 91 jaar oud. Ik leerde Wali eind 1984 kennen, toen hij me vroeg op het werk van zijn vader te promoveren. Zijn vader was Theo van Lohuizen, stedenbouwkundige. Zoon Wali had geografie in Utrecht gestudeerd en was in 1964 als planologisch onderzoeker bij de Nederlandse Spoorwegen begonnen. Nadat hij…

 • Planologische voettochten

  Planologische voettochten

  Slechts een enkeling heeft opgemerkt dat het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (1935) in de eerste plaats landschappelijk is bepaald en door de stedenbouwkundigen al wandelend werd opgemaakt. Vincent van Rossem legt in zijn proefschrift de nadruk op stedenbouwkundige ideeën, plannen, handboeken, onderzoeksgegevens, organisatorische structuren, maar besteedt nauwelijks aandacht aan het wandelen. Wel verwijst hij naar…

 • Een nieuwe taal voor bouwen

  Een nieuwe taal voor bouwen

  Afgelopen week is de Brits-Amerikaanse architect Christopher Alexander op 85-jarige leeftijd overleden. Alexander brak door met ‘A Pattern Language’ (1977). Het boek wilde een nieuwe taal aanreiken voor bouwen en planning. Want een gemeenschappelijke taal, aldus Alexander, hebben we nodig om elkaar te verstaan bij het ontwikkelen van onze steden en dorpen. Let op, het…

 • Verhalen als strategie

  Verhalen als strategie

  Afgelopen week gaf ik gastcollege op de Erasmus Universiteit in Rotterdam in het Masterprogramma City Developer (MCD). WouterJan Verheul had me uitgenodigd. Onderwerp: verhalen vertellen als strategie in de omgang met complexe systemen. Steden, stelde ik, zijn van nature complex, dat betekent dat niemand er werkelijk greep op heeft, ook de gemeente niet. Wat kun…

 • Kathedraaldenken

  Kathedraaldenken

  Een boeiend essay kreeg ik toegestuurd door de auteur, Peter Pelzer. Hij is universitair docent Planologie aan de Universiteit Utrecht. In ‘Verantwoordelijk voor de toekomst. Op zoek naar een planologie van de lange termijn’ (2021) onderneemt hij “een ontdekkingsreis die voert langs de stam der planologen, woorden en cijfers die ons kortetermijndenken versterken en het…

 • Wazepergas

  Wazepergas

  Over het Nationaal Holocaust Namenmonument in de Amsterdamse Weesperstraat is veel te doen geweest de afgelopen jaren. Deze week werd er een punt achter gezet, want zondag ging het eindelijk open. Op televisie zag ik de documentaire van Deborah van der Starre, ‘Lezecher’, met in de hoofdrol Jacques Grishaver, die zich al vanaf 2011 inspant…

 • Mystic Truths

  Mystic Truths

  Waarom zouden planologen de tentoonstelling over het werk van de Amerikaanse kunstenaar Bruce Nauman (1941) moeten zien? Ik ben zeker twee keer in het Stedelijk Museum geweest om een antwoord op die vraag te kunnen formuleren. Van Nauman zijn in Amsterdam tot en met 24 oktober 2021 circa veertig werken te zien die hij sinds…

 • Grensverleggende ontwikkeling

  Grensverleggende ontwikkeling

  Onderhoudend en bijzonder fraai is de tv-serie ‘Vliegende Hollanders’ van Joram Lürsen, over de luchtvaartpioniers Albert Plesman en Anthony Fokker. De Avro-Tros serie brengt mooi in beeld hoe mensen handelen als ze de toekomst van een technische en maatschappelijk innovatie niet kennen: de een vanuit een krachtige droom (Plesman, Fokker), de ander vanuit beperkingen, geld…