Opleiden voor Londen

Gelezen in NRC Handelsblad van 23 juli 2007:

Volgens de Amsterdamse financieel geograaf Ewald Engelen leiden wij in het Nederlandse financiële onderwijs op voor Londen. Van oudsher concentreren grensoverschrijdende financiële activiteiten zich binnen Nederland in Amsterdam. Maar door technologische ontwikkelingen vindt er sinds de jaren negentig een ingrijpende herschikking plaats, met Londen als absolute winnaar. En het gaat hard. In Amsterdam is het aantal financiële instellingen sinds 2002 met 800 gedaald (nu: 4.090). Het aantal banen is met 4000 gedaald tot ruim 40.000 in 2006 (tien procent daling in vier jaar!). Het recente initiatief van ‘Holland Financial Centre’ wil hier de aandacht op vestigen. Het krijgt de wind mee door de overnamestrijd rond ABN AMRO. Politici roepen om een hoogwaardige financiële opleiding in Nederland, een Duisenberg School of Finance.

Engelen wijst er fijntjes op dat een hoogwaardig financieel centrum om meer vraagt dan alleen een opleiding extra. "Uit onderzoek weten we dat het succes van financiële centra afhangt van een samenhangend pakket van sociale, culturele en juridische voorwaarden." Waaraan hij toevoegt: "Cruciaal zijn een open migratie- en integratiebeleid – zowel voor de boven- als de onderkant van de arbeidsmarkt -, slimme marktregulering, een welkom politiek klimaat, een goed opgeleide beroepsbevolking, en de aanwezigheid van een groot aantal marktleiders." Aan de meeste van die voorwaarden wordt op dit moment niet voldaan. Daarom gelooft Engelen dat we, als we die Duisenberg School of Finance ooit krijgen, vooral voor werknemers in Londen zullen opleiden. En dan vergeet Engelen nog op te merken dat een financieel centrum ook ruimtelijk moet voldoen aan een groot aantal eisen. Een Zuidas alleen is niet voldoende. Een kosmopolitisch klimaat in een grootstedelijke omgeving van hoge kwaliteit, in de nabijheid van een uitstekende internationale luchthaven, is een conditio sine qua non. Kan Amsterdam wat dat betreft de concurrentie aan met Londen? Die vraag is minstens even relevant.

Opnieuw moet het antwoord ontkennend luiden. Want een metropolitane ambitie voor Amsterdam zul je tevergeefs zoeken in het huidige ruimtelijke beleid van dit kleine landje. Voorzover dat beleid überhaupt nog bestaat.


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *