Helder advies

Gelezen in Bestuur en Ruimte: de Randstad in internationaal perspectief (2008) van het Ruimtelijk Planbureau:

Afgelopen week viel in mijn brievenbus een aanvullend advies van het Ruimtelijk Planbureau – d.w.z. aanvullend op de studie ‘Vele steden maken nog geen Randstad’ van datzelfde Ruimtelijk Planbureau. Het verzoek daartoe kwam van de Tweede Kamer, te weten de Vaste Commissie voor VROM. Jammer trouwens dat het advies te laat kwam, want de Kamer had er uiterlijk oktober 2007 over willen beschikken. Maar goed, beter een goed advies dan een haastig advies.

Wat wilde de Tweede Kamer precies weten? Ze wilde aan de hand van buitenlandse voorbeelden inzicht krijgen in de toekomstige bestuurlijke vormgeving van de Randstad. Daartoe vergeleken de onderzoekers het Ruhrgebied, de Vlaamse Ruit, Greater London en San Francisco Bay Area. Hun conclusie? "De conclusie dat de Randstad als gevolg van de bestaande bestuurlijke ordening ten opzichte van vergelijkbare stedelijke regio’s een ernstig concurrentienadeel zou hebben, kan op grond van onze bevindingen niet worden getrokken." Kort gezegd, overal is het regionale bestuur zwak ontwikkeld. De Randstad is daarop geen uitzondering. Nog interessanter is het eerste hoofdstuk, over de feitelijke planningsopgave. Daar wordt gerept van nieuwe uitdagingen die samenhangen met een toenemende globalisering en Europese integratie. Er is zelfs sprake van ‘een nieuwe geografie’ en bijgevolg ‘metropoolvorming als doelstelling’. En wat merken de onderzoekers hierover op? "Metropoolvorming is voornamelijk een zaak van individuele steden. Samenhangend beleid op de schaal van de stedelijke megaregio’s is beperkt." Anders gezegd, je hebt geen Randstad nodig om metropoolvorming te bereiken.

Daarnaast stellen de onderzoekers vast dat in alle regio’s hetzelfde patroon te herkennen valt: "op één plaats ontstaat er een metropolitaan milieu, dat wil zeggen, een samenballing van internationaal opererende bedrijven uit verschillende sectoren en een daarbij behorend voorzieningenniveau (…) Amsterdam lijkt zijn positie als belangrijkste internationale stad te consolideren en zelfs te versterken." En even verderop: "Het internationale bedrijfsleven richt zich vooral op die plekken die al sterk internationaal georiënteerd zijn, waardoor er binnen regio’s een concentratieplek lijkt te zijn in plaats van spreiding van metropolitane functies over de regio." Zelden kreeg de Tweede Kamer van een planbureau een helderder advies.


Posted

in

,

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *