Humble, not arrogant

Gelezen in ‘The Power to Collaborate’ (2010) van Nadav Haran:
 
Binnenkort, op 10 maart, hoopt Nadav Haran, Israelische onderzoeker uit Jerusalem en cum laude afgestudeerd planoloog, te promoveren aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de strategische samenwerking van regio’s in Nederland. Daartoe vergeleek hij Brabant Stad, de regio Arnhem-Nijmegen en de Metropool Regio Amsterdam met elkaar. Deze week ontving ik een exemplaar van zijn proefschrift. De titel luidt ‘The Power to Collaborate’. Natuurlijk zocht ik eerst op hoe hij de Metropool Regio beschrijft en typeert. Hij baseert zich in zijn onderzoek op veel interviews met betrokkenen. Strategische planning is zijn onderwerp. Ergens schrijft hij dat hij het opmerkelijk vindt dat de provincies Noord-Holland en Flevoland wel betrokken zijn, maar niet de hoofdrol spelen in de Amsterdamse samenwerking. Het is de stad Amsterdam die de partijen – liefst 37 gemeenten – feitelijk samenbindt. "In their interviews, all respondents emphasized the great influence of the politicians and the civil apparatus of Amsterdam within the region and on the national policymakers." Amsterdam, stelt Haran bovendien, heeft geen enkele bevoegdheid om dit te doen. Toch doet de stad het. "It appeared from the interviews that the municipality of Amsterdam offered its expertise and knowledge to the regional parties it collaborated with in a manner seen as humble, not arrogant." Die dienstbare houding zou in schril contrast staan met de wijze waarop de hoofdstad vroeger, toen de samenwerking binnen de zogenaamde Noordvleugel net begon, de leiding had genomen.
 
In de conclusie valt opnieuw op hoe de onderzoeker het opmerkelijk vindt dat Amsterdam geen bevoegdheden heeft om leiding te geven aan de regionale samenwerking en het toch doet. "The municipality of Amsterdam had less legislative or financial resources in the regional arena but it gained its domination from its image and its skills." De strategische kracht van de regionale samenwerking slaat hij overigens hoog aan. De houding van Amsterdam, die hij karakteriseert als ‘nederig’, acht hij daar vooral debet aan.
Laten we hopen dat de Amsterdamse politici die op dit moment het mes willen zetten in het ambtelijk apparaat vanwege de bezuinigingen dit proefschrift lezen en niet de succesvolle regionale samenwerking op het spel zetten door te snoeien in de gemeentelijke uitgaven over de ruggen van de buurgemeenten heen. Juist het succes van de regionale strategisch planning schuilt in de genereuze wijze waarop Amsterdam de samenbindende rol tot nu toe op zich neemt.

Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *