Porter in de polder

Gelezen op Fractal.org:

Weet u wat TIM is? TIM staat voor Training Interactief Management. Doel van TIM is het bevorderen van de samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven – de zogenaamde ‘Triple Helix’ – binnen de regio Zuidoost Brabant. Deelnemers (inmiddels zijn het er meer dan 200) worden geacht nieuwe netwerken te bouwen op de grensvlakken van regionale organisaties, fractale netwerken genaamd. Gestart in 1997 kwam TIM voort uit problemen die DAF en Philips voelden toen het in de jaren negentig slecht ging met de Nederlandse industrie. De multinationals in het zuiden hadden behoefte aan nauwere banden met de overheid en de kennisinstellingen in de regio. In TIM werken deelnemers samen aan regionale projecten. Alles wordt in kapitalen gespeld. “Het woord ‘Brainport’ is in de TIM-training ontstaan als tegenhanger voor het begrip ‘mainport’ dat gebruikt werd en wordt voor de twee belangrijke havens in de Randstad (zeehaven Rotterdam en luchthaven Amsterdam). Het begrip ‘Brainport’ wijst op de kracht van kennis in de regio Zuidoost-Nederland in het licht van de Kenniseconomie.” En inderdaad, in 2004 landde het begrip ‘brainport’ in de nota ‘Pieken in de Delta’ van het toenmalige Ministerie van Economische Zaken. Inmiddels ligt er een eisenpakket op tafel van liefst 1,5 miljard euro voor de periode tot 2013, gericht aan het nieuwe kabinet. ‘Pieken in de Delta’ mag dan zijn gesneuveld in de bezuinigingen, de Brabantse claim ligt nog op tafel, de lobby gaat onverminderd door: “In september 2010 gaat TIM-13 voor Zuidoost-Nederland van start. Hiermede haakt de volgende groep van enthousiaste mensen aan om de Brainport-gedachte te verspreiden. Zij staan gereed om te bouwen aan wat de volgende generatie producten en diensten zal zijn. Deze zullen gekenmerkt worden als ‘Complex Adaptive and Emergent Systemen’ (CAS), door Jules Ruis ook wel ‘Fractale Systems’ genoemd. Het fenomeen ‘Fractal’ wordt derhalve het leidend principe voor de regio, het Benelux Middengebied, waar Technologie voor Mensen tot Leven komt.”

Het Ministerie van EL&I neemt zowaar het gedachtegoed van de Triple Helix – ‘de gouden driehoek’ – als inspiratiebron voor zijn recente bedrijvenbeleid. “Veel topsectoren kennen een zekere geografische concentratie. Binnen regionale clusters worden netwerkvoordelen tussen bedrijven en kennisinstellingen optimaal benut.” Al deze regio’s worden als “motoren van onze welvaart” gezien. “Ook bij mogelijke rijkskeuzes op het gebied van verstedelijking zal primair op deze regio’s worden gericht.” Het gaat om de regio’s Groot-Amsterdam, Groot-Rotterdam en Groot-Eindhoven. Daarnaast onderscheidt het kabinet nog zogenaamde valleys. Die liggen rond Wageningen en Twente. Ook die komen in aanmerking voor geld. Er is in totaal, dus voor alle topsectoren gezamenlijk, 1,5 miljard euro beschikbaar. Dat is evenveel als de Brabantse claim. Om dit geld te bemachtigen moeten bedrijven, kennisinstellingen en overheden in genoemde regio’s nauw gaan samenwerken, en wel clustergewijs. Doen ze dit niet, dan kunnen ze naar het geld fluiten. Ook de verstedelijking gaat dan aan hun neus voorbij. Het regionaal-economische beleid van EZ mag dan zijn afgeschaft, er is iets vergelijkbaars voor in de plaats gekomen. Michael Porter is de nieuwe profeet van dit kabinet. Hij beoogt geografische specialisatie. Goed voor het grootbedrijf. Jammer voor de kleine, innovatieve ondernemingen. Slecht voor de steden.


Posted

in

by

Comments

One response to “Porter in de polder”

  1. Jules Ruis Avatar

    Voor meer informatie over fractals, zie: http://www.fractal.org

    De volgende Topopleidinging Interactie Management (TIM-14) start in september 2011. Zie: http://www.topopleidingen.org

    Jules.Ruis@fractal.org

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *