Kiezen voor een diensteneconomie

Gelezen in De Volkskrant van 7 september 2007:

Goed nieuws voor iedereen die bezorgd is om het milieu. Het CBS meldde de afgelopen week dat er daadwerkelijk sprake is van ontkoppeling tussen economische groei en milieubelasting de afgelopen jaren in Nederland. Dat komt vooral doordat het zwaartepunt van de Nederlandse economie steeds verder verschuift van de industrie- en distributiekant naar de dienstenkant. De broeikasgassen zijn hierdoor de afgelopen tien jaar minimaal toegenomen.

Goed nieuws is het zeker. Echter, Nederland heeft zich in het Kyoto Protocol verplicht tot een reductie van twintig procent broeikasgassen. Minimale toename, waarvan nu sprake is, is dus beslist onvolcoende. Er moet echt iets méér gebeuren. Sterker, als je zo’n bericht leest zou je toch zeggen: nu het beleid helemaal inzetten op een verdere verschuiving naar de diensteneconomie. Stop met het bevorderen van de logistiek en distributie. Die distributiefunctie van Nederland staat toch al onder druk door de opkomst van de havens van Hamburg en Antwerpen. En door Poolse en Spaanse truckers over de weg. Bovendien, zo’n diensteneconomie is, naast schoner, ook arbeidsintensiever, minder kwetsbaar, bevindt zich in de steden waar mensen zich met openbaar vervoer of op de fiets bewegen, is dus ook prettiger en ze vreet véél minder ruimte. Maar nee, onze minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, roept nog harder om de komst van een tweede Maasvlakte. Einde bericht.


Posted

in

,

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *