Kwaliteit, geen kwantiteit

Gelezen in ‘Kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2013’:

Eerste week van het Atelier Gebiedsontwikkeling voor studenten planologie van de Universiteit van Amsterdam zit erop. We werken in kantorengebied Sloterdijk. Kreeg juist de nieuwste kantorenmonitor in handen. Afgelopen jaar werd in de gemeente Amsterdam 55.000 m2 kantoorvloer opgeleverd en per saldo 145.000 m2 kantoorruimte aan de voorraad onttrokken. De totale voorraad kromp met 90.000 m2. De leegstand nam hierdoor af van 17 naar 16 procent. Dat is nog altijd veel, maar de trend lijkt gekeerd en de ingebruikname steeg in Amsterdam met bijna 40 procent. Dat is goed nieuws. Binnen Amsterdam daalde de leegstand vooral in Centrum, Zuidoost en West. In de omgeving van Amsterdam daarentegen nam de leegstand juist fors toe, alleen Ouder-Amstel en Diemen zijn hierop een uitzondering. In de Haarlemmermeer staat de teller nu op 23,5 procent leegstand, in Haarlem 23 procent, in Amstelveen 26,5 procent en in Almere is de leegstand zelfs opgelopen naar 30 procent. Dat komt niet zozeer doordat daar nog heel veel kantoren worden bijgebouwd; veeleer is daar de ingebruikname gestagneerd. Terwijl die in Amsterdam sterk toenam.

Interessant vond ik de onderliggende analyse: “De ontwikkeling van het kantoorgebruik hangt sterk samen met de economische groei. Door de recessie sloeg het gebruik van kantoorruimte in de metropoolregio om van een groei van 2 procent in 2008 naar een krimp met een half procent in 2009, 1 procent in 2010, 1 procent in 2011 en 1,5 procent in 2012.” En wat is de voorspelling voor dit jaar? “Gezien de aanhoudende recessie moet voor 2013 rekening worden gehouden met een verder dalend kantoorgebruik.” Dus ook als er vrijwel geen kantoor meer in de regio wordt gebouwd en er inspanningen worden gedaan om kantoorvloeroppervlak om te zetten in andere functies, zal de leegstand in de regio dit jaar nog verder oplopen. Tot zover de vierkante meters. Wat ik mis is een analyse van de kwaliteit van al die met leegstand kampende kantorengebieden.


Posted

in

by

Comments

One response to “Kwaliteit, geen kwantiteit”

  1. Peter Krol Avatar

    De gemeente Lelystad maakt gebruik van de zogenaamde kwaliteitskaarten voor de verschillende kantorenlocaties binnen de gemeente. Voor elke locatie is aan de hand van kwalitatieve indicatoren (Aanbod, Duur van leegstand, Sectoren, Bouwjaren, Milieucategorieën werkelijk, Milieucategorieën beleid, Onderhoud, Kwaliteit, Uitstraling, Ontwikkeling WOZ-waarde, Woningen, Detailhandel) de huidige stand van zaken in beeld gebracht, waarbij vooral gericht gekeken is naar “verkleuring” en “veroudering”: de eventuele herstructureringsopgave. Op basis van deze analyse is voor elke locatie een toekomstvisie geformuleerd met inachtneming van eerder genoemde uitgangspunten.

    Misschien ook iets voor Amsterdam.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *