Le Corbusier chinois

Gelezen in Urbanews.fr van 8 december 2011:

Josselin Thonnellier, verbonden aan het Institut d’Urbanisme de Grenoble, valt het op dat sinds de hervormingen van Deng Xiaoping alle uitbreidingen in de periferie van de Chinese steden op vrijwel identieke wijze plaatsvinden. Die vaststelling deed hij onlangs in de digitale nieuwskrant Urbanews.fr. Ik kan het beamen. Elke chinese stad gebruikt ongeveer dezelfde orthogonale motieven, waardoor ruimtelijke eenheden – doorgaans carré’s – worden gevormd die door autosnelwegen gemakkelijk worden ontsloten. Het geheel oogt als een ‘hyper-rationeel landschap’, volkomen gestandaardiseerd, ook in de hoogte, een machinelandschap dat vooral verwijst naar winstmaximalisatie voor ontwikkelaars en bouwbedrijven. “Point de départ des stratégies commerciales et immobilières, les secteurs offrent ainsi aux développeurs la possibilité de maximaliser la rentabilité de leurs projets jusqu’à standardiser le moindre de leurs éléments, de la hauteur des batiments en passant par le coefficient d’occupation des sols ou le taux d’espaces réservés à un usage ‘public’.” Toen ik het afgelopen najaar de nieuwe uitleg zag, schrok ik. Ik moest onmiddellijk denken aan het werk van Le Corbusier.

Het vreemde is dat Thonnellier de verbinding met zijn eigen verleden niet legt, maar in plaats daarvan de Amerikaanse suburbs als maatstaf voor vergelijking kiest: “certains secteurs des périphéries des grandes villes chinoises ressemblent de plus en plus et à s’y méprendre à de vastes complexes américains sécurisés.” Stellig doelt hij hier op de ‘gated communities’, hij moest er vooral aan denken, schrijft hij, toen hij ergens in deze chinese grids complete golfterreinen zag liggen. Hij realiseert zich dat Chinesen een rijk verleden hebben als het gaat om het wonen in afgesloten eenheden. Hij noemt ook de befaamde ilongs. Maar hij gelooft niet dat de Chinese steden hierop werkelijk teruggrijpen. “Loin de constituer un modèle hérité, celui des secteurs de la ville chinoise contemporaine correspond davantage à l’expression du syncrétisme de l’idéologie communiste, des traditions et d’un modèle capitaliste chinois en devenir.” Vreemd is dat. Thonnellier zou hierin toch Le Corbusier moeten herkennen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben veel Franse steden dergelijke hoogbouwwijken-in-het-groen gebouwd. Sterker, dit soort Bijlmerachtige structuren hebben uitgerekend de Fransen naar het buitenland geëxporteerd. Sinds kort dus ook naar China.


Posted

in

by

Comments

One response to “Le Corbusier chinois”

 1. Harry den Hartog Avatar

  Beste Zef,

  De Chinese stadsuitleg is gebaseerd op de xiaoqu, een op collectiviteit gebaseerde buurteenheid die is afgeleid van de Russiche micro-rayon’s!
  Binnen de xiaoqu is het beheer en een aantal voorzieningen collectief geregeld. Maar bij vooral de duurdere xiaoqu’s is deze collectiviteit tegenwoordig uitbesteed aan ingehuurde beheerders.
  De oriëntatie op de zon is ook heel pragmatisch en heeft te maken met de gewoont dat veel Chinezen hun was en etenswaar in de zon (zuiden) laten drogen, met feng shui principes en met de windrichting. Eigenlijk heel verantwoord en energiezuinig, maar inderdaad nogal monotoon vanuit de lucht (google earth) gezien…
  Winstmaximalisatie is inderdaad leidend, maar dat uit zich eerder in het woningtype en het ontbreken van betaalbare woningen dan in de rigide verkaveling.

  Groet!

  Harry

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *