Leve Nicolas Sarkozy!

Gelezen in NRC Handelblad van 9 januari 2008:

Het hoofdredactionele commentaar van NRC Handelsblad op de nieuwjaarstoespraak van de Franse president toonde weer eens een sterke preoccupatie met een vermeend Frans nationalisme. Sarkozy zou in de voetsporen treden van de Franse minister van financiën en binnenlandse zaken, Jean-Babtiste Colbert, die in de zeventiende eeuw de rechterhand was van koning Lodewijk de veertiende. Deze preoccupatie van de kwaliteitskrant leidde de aandacht danig af van met name het voortreffelijke voornemen van de Franse president om de economie fundamenteel anders te gaan benaderen. Anders dan NRC deed, die het voornemen presenteerde als een zoveelste voorbeeld van ‘verfransing’, kondigde Sarkozy niet anders aan dan de twee (Amerikaanse!) nobelprijswinnaars Joseph Stiglitz en Amartya Sen de opdracht te geven een Bruto Binnenlands Product te ontwerpen waarin factoren als ‘kwaliteit van leven’ en zelfs ‘geluk’ worden verdisconteerd. NRC brandmerkte dit initiatief onmiddellijk als een ‘specifiek Franse’ actie. Echter, er is helemaal niet gezegd dat Frankrijk zich hiermee wil afzonderen van de rest van de wereld en in economisch opzicht een ‘Alleingang’ wil gaan. Integendeel, ik denk dat een dergelijke maat voor economische groei bitterhard nodig is, overal in de wereld, en dat de Franse president dat ook voorstaat. Is er misschien een journalist geweest die hem dat gevraagd heeft? Of was de pers meer geïnteresseerd in het liefdesleven van de president en in eventueel Frans expansionisme?

Het is wel weer typisch hoe initiatieven van natie-staten onmiddellijk in de sfeer van bedenkelijk nationalisme worden getrokken. Daarom denk ik ook dat niet natie-staten, maar veeleer steden aan zet zijn als het gaat om ingrijpende hervormingen in de wereldeconomie. Er zijn domweg meer steden. Steden groeien. Sterker, verstedelijking is het leidende thema in de wereld. In en tussen steden kan goed worden geëxperimenteerd en steden, waar ook in de wereld, zullen ook eerder van elkaar willen leren. Welke stad neemt het voortouw in de ontwikkeling van een nieuwe graadmeter voor economische groei?


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *